12  

việc làm dich tieng trung tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi

Trợ Lý Tiếng Trung

Quảng Ngãi

Trợ Lý Tiếng Trung

Quảng Ngãi

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Quảng Ngãi

Trưởng/ Phó Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Miền Trung

Quảng Nam - Quảng Ngãi

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Quảng Ngãi - 300-500 $ một tháng

Giao Viên Tiếng Nhật

Quảng Ngãi

Giáo viên tiếng Nhật N3 (5.000.000 - 8.000.000Đ)

Quảng Ngãi - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc Khu du lịch Sa Huỳnh

Quảng Ngãi - 300-500 $ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc

Quảng Ngãi

Trưởng/ Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi