Việc làm dich tieng trung tại Quảng Ngãi

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 12 trong 12 việc làm  

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Quảng Ngãi

Phụ Trách Kinh Doanh Miền Trung (Regional Sales Manager)

Tieng Viet - Quảng Ngãi

Phụ Trách Kinh Doanh Miền Trung (Regional Sales Manager)

Tieng Viet - Quảng Ngãi

Giáo viên tiếng Nhật N3 (5.000.000 - 8.000.000Đ)

Quảng Ngãi - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Xử Lý Nước Thải

Tieng Viet - Quảng Ngãi

Nhân Viên Vận Hành Xử Lý Nước Thải

Tieng Viet - Quảng Ngãi - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Coi, Quản Lý Phòng Nét

Quảng Ngãi

Kế Toán Bán Hàng

Quảng Ngãi

Kế Toán

Quảng Ngãi

Đại Diện Kinh Doanh

Quảng Ngãi

Nhân Viên Cơ Khí

Quảng Ngãi - 5.500.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Quảng Ngãi - 5.500.000₫ một tháng