Việc làm dich tieng trung tại Quảng Ngãi

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 19 trong 19 việc làm  

Giao dịch viên - KV Miền Trung

Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Quảng Ngãi

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Trung (Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi)

Quảng Nam - Quảng Ngãi

Phiên dịch

Quảng Ngãi - 5.000.000-9.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Nhật N3 (5.000.000 - 8.000.000Đ)

Quảng Ngãi - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Trợ Giảng Tiếng Anh

Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Khu Vực Long An, Quảng Ngãi

Tieng Viet - Quảng Ngãi - Long An - 8.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Coi, Quản Lý Phòng Nét

Quảng Ngãi

Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Chuyên Viên Phát Triển KHDNL (RM1), Khối KHDNL (Hà Nội-HCM-Quảng Ngãi)

Hà Nội - Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Văn Phòng

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bộ Phận Chiêu Sinh

Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chủ Quản

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Quản Lý Đất Và Giải Toả Đền Bù

Quảng Ngãi

Trưởng VPĐD Tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường Khu Vực Quảng Nam, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Structural Engineer

Quảng Ngãi

Designer Engineer

Quảng Ngãi

Architects

Quảng Ngãi