16  

việc làm dich tieng trung tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi

Trợ Lý Tiếng Trung

Quảng Ngãi

Trợ Lý Tiếng Trung

Quảng Ngãi

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Quảng Ngãi

Trưởng/ Phó Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Miền Trung

Quảng Nam - Quảng Ngãi

Trưởng Phòng Giao Dịch Quảng Ngãi, Bạc Liêu

Quảng Ngãi - Bạc Liêu

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Quảng Ngãi - 300-500 $ một tháng

Giao Viên Tiếng Nhật

Quảng Ngãi

Giáo viên tiếng Nhật N3 (5.000.000 - 8.000.000Đ)

Quảng Ngãi - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trường (Site Manager)

Đà Nẵng - Quảng Ngãi

NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI TẠI TP.QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi

Nhân viên Tổng đài Taxi

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Dự Toán (Chuyên Về Nhiệt Lạnh)

Cong ty TNHH TINH KY - Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Trưởng/ Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi