Việc làm dich tieng trung tại Quảng Ngãi

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 16 trong 16 việc làm  

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG TẠI QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi

Phiên Dịch Tiếng Trung (New)

Quảng Ngãi - Bình Định

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Quảng Ngãi - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ngãi

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ngãi

Production Plan Staff - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung/ Tiếng Anh)

Quảng Ngãi

Production Plan Staff - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung/ Tiếng Anh)

Quảng Ngãi

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Quảng Ngãi

Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG_Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - Văn Bàn, Lào Cai

Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp (Bình Định, Quảng Ngãi)

Quảng Ngãi - Bình Định

Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân (Bình Định, Quảng Ngãi)

Quảng Ngãi - Bình Định

SALES REPRESENTATIVE / ĐẠI DIỆN KINH DOANH - QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh

Quảng Ngãi

Nhân Viên Coi, Quản Lý Phòng Nét

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Văn Phòng

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm dich tieng trung tại Quảng Ngãi
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.