32570  

việc làm dich tieng nhat

  

Ngoại ngữ - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU DAO TAO - Việt Nam

HCM] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội

HN] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2-Comtor

Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

HN] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2-Comtor

Hà Nội

HCM] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (Cho phòng sản xuất )

Việt Nam

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Nhân Viên Giao Dịch Quốc Tế (tiếng Nhật)

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Nhật - Tester (part-time)

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

Hải Phòng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Nói Tiếng Nhật

Hà Nội

Phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Nhật (KCN Mỹ Phước 3 - Bình Dương)

Bình Dương - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - 650-950 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật(Kcn Long Đức)

Đồng Nai - 400-700 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>