21132  

việc làm dich tieng nhat

  

Nhân sự - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH TAN VIET NHAT - Việt Nam

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH MTV Nhat Binh Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Dịch - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty Dich thuat Quang Huy - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY CP DICH VU TRUYEN THONG & DU LICH - Hà Nội

Cộng tác viên biên dịch tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn

Cong ty TNHH Dich thuat va Thuong mai A Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên biên dịch tiếng Nhật

Cong ty tnhh tu van va dich thuat a2z - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Hà Nội

Biên Dịch - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên dịch thuật tiếng Nhật

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật [HL]

Đồng Nai

NV Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng nhật

Việt Nam

Phiên dịch tiếng nhật

Việt Nam

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật [hl]

Đồng Nai

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Giảng Dạy

Quảng Trị - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Hà Nội

TN] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ($600-$800)

Tây Ninh - 600-800 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>