20699  

việc làm dich tieng nhat

  

Phiên dịch viên tiếng Nhật 07

Cong ty co phan Nhat Nam - Hà Nội

Nhân sự - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH TAN VIET NHAT - Việt Nam

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH TAN VIET NHAT - Việt Nam

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Thuc pham Tan Viet Nhat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH TAN VIET NHAT - Việt Nam

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH MTV Nhat Binh Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

Cộng tác viên dịch thuật tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dich thuat Dao tao va Du - Hà Nội

Nhân viên biên dịch tiếng Nhật

Cong ty tnhh tu van va dich thuat a2z - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công tác viên Biên dịch tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn

Cong ty TNHH Dich thuat va Thuong mai A Dong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT TIẾNG NHẬT

TNHH Dich Thuat Vietnam Translate - Việt Nam

Quan hệ đối ngoại - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty co phan Xuat Khau va Dich Vu Thuong - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH thuong mai va dich thuat Teresa - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên biên dịch tiếng Nhật

Cong ty CP Tu van va Dich thuat Tan Viet - Hà Nội

Thông dịch tiếng Nhật

Đồng Nai - 350-800 $ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Đồng Nai - 350-800 $ một tháng

Biên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH phan mem FPT - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>