3050  

việc làm det may tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Dệt may - Nhân Viên Quy Trình May Ie

CONG TY MAY MAC PROMINENT GARMENT - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

CONG TY MAY PHUONG NAM - Bình Dương

tuyển Gấp ] Nhân Viên Phụ Trách Nhân Sự Nhà Máy

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy

Bình Dương

Giám Đốc Phát Triển Nhà Máy

Bình Dương

Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Ván

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Chuyền May

Cong ty TNHH Det Pan Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Tạo Mẫu (Bình Dương)

Cong ty TNHH Det Pan Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Ván

Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất Nhà Máy

Bình Dương

Giám Đốc Nhà Máy - Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự (Nhà Máy Bình Dương)

Bình Dương

Nhân Viên Lễ Tân (Hành Chính) Nhà Máy Bình Dương

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tiện

Cong ty TNHH Excellence Team Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự (Nhà Máy Bình Dương)

Cong Ty Co Phan TEKCOM - Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự (Nhà Máy Bình Dương)

Cong Ty Co Phan TEKCOM - Bình Dương

Chuyên viên vận hành máy

Bình Dương

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Gầm Ôtô

Bình Dương

Chuyên viên vận hành máy

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>