369  

việc làm det may da giay tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự Nhà Máy Đồng Nai

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Công nhân may ngành giày

Cong ty TNHH J and S FOOTWEAR - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Bảo Trì Máy May

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Đồng Nai - Lâm Đồng - 1.000-1.200 $ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Dập - Giày Da

Đồng Nai

Nhân Viên Thiết Kế Dập - Giày Da

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính

Cong Ty Co Phan SY Vina - Đồng Nai

Vận hành máy dệt, máy canh, máy hồ

Cong ty co phan det may Quang Phu - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng Cắt / Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Nhân Viên Công Nghệ May / Kỹ Thuật Triển Khai Chuyền May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Quản Đốc Xưởng Cắt / Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Nhân Viên Kinh Doanh / Quản Lý Kế Hoạch

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Quản Lý Bộ Phận May (sewing Manager)

Cong Ty TNHH Nam Yang Song May - Đồng Nai

Dệt may - Quản Lý Cao Cấp Bộ Phận May (senior Sewing Manager)

Cong Ty TNHH Nam Yang Song May - Đồng Nai

Dệt may - Tổ Trưởng Chuyền May

Cong Ty TNHH Nam Yang Song May - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>