756  

việc làm det may da giay tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giày da/Thuộc da - Work Study Staff (Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Dệt May)

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Tuyển nhân viên ngành In và bao bì giấy

Cty TNHH Khang Thanh - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Trưởng Bộ Phận Hành Chánh Nhân Sự

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Ngành In Và Bao Bì Giấy

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Tuyển Nv Phiên Dịch Tiếng Hoa Và Tiếng Anh

Cong Ty TNHH Hung Dat - Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Bộ Phận Cắt

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa Và Tiếng Anh

Cong Ty TNHH Hung Dat - Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Hung Dat - Đồng Nai - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Pattern Maker (Nhân Viên Thiết Kế Rập)

Cong ty TNHH Fashion Garments - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Pattern Maker (Nhân Viên Thiết Kế Râp

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Qa Staff

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng Quản Lý Chất Lượng (Qc Supervisor)

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thiết Kế Rập

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Qa Staff)

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Bộ Phận Hoàn Thành (Packing Incharge)

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Nhân Viên May Mẫu

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Tổ Trưởng/ Trưởng Chuyền May

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Nhân Viên QA - QC ( Ngành May )

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Nha may Xi Mang Cong Thanh - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>