491  

việc làm det may da giay tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám đốc nhà Máy sản xuất Giấy

Cong ty Co phan Song Da Dong Do - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng Bộ Phận, Nhân Viên Qc

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng Bộ Phận,nhân Viên Quảng Cáo

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Pha Màu

Cong ty TNHH Daewon Chemical Vina - Đồng Nai

Nhân viên ngành in,bao bì,giấy

Cty TNHH Khang Thanh - Đồng Nai

Nhan viên thiết kế bao bì giấy

Cty TNHH Khang Thanh - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Qc

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng / Phó Phòng Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Trưởng Bộ Phận Chất Lượng

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Quản Đốc Xưởng May

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Triển Khai

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Bộ Phận Bảo Trì

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Vận hành máy dệt, máy canh, máy hồ

Cong ty co phan det may Quang Phu - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>