634  

việc làm det may da giay tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giày da/Thuộc da - Công Nhân May

CONG TY TNHH TUAN THUY - Biên Hòa

Nhân viên Thiết kế Mẫu Rập Giấy

Xuong may BM Fashion - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính

Cong Ty Co Phan SY Vina - Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Ngành In Và Bao Bì Giấy

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Công Nghệ - Chất Lượng

CONG TY TNHH NAM BINH - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa Và Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Hung Dat - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng Bộ Phận, Nhân Viên Qc

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng Bộ Phận,nhân Viên Quảng Cáo

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Bộ Phận Bảo Trì

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Triển Khai

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Bộ Phận Chất Lượng

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Kế Toán Trưởng

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Bộ Phận Chất Lượng

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Triển Khai

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Trưởng Bộ Phận Bảo Trì

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>