Việc làm det may da giay tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 471 việc làm  

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên May Mẫu / Công Nhân May Mẫu

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Rập Và May Mẫu Túi Xách

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Công Nhân May

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Nhà Máy Tại KCN Dầu Giây

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Ngành In Và Bao Bì Giấy

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Industrial Engineer / Nhân Viên Quy Trình

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp Tại KCN Dầu Giây - Đồng Nai

Đồng Nai

Kế Toán Trưởng Tại Kcn Dầu Giây

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Pattern / Hóa Công

cong ty TNHH Dona Pacific Viet Nam ( trung tam - Đồng Nai - Lâm Đồng

Phiên dịch viên tiếng Hàn Tại Kcn Dầu Giây (Nam)

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Chuyền Trưởng / Tổ Trưởng

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Quản Đốc Sản Xuất / Quản Lý Xưởng

Cong ty TNHH ARMAPEX - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy Đồng Nai

Đồng Nai

Kế Toán Tổng Hợp - Nhà Máy Xi Măng Nhơn Trạch

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Đồng Nai

Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Gỗ

Đồng Nai

Nhân Viên Thống Kê Vật Tư - Nhà Máy Xi Măng Nhơn Trạch

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng - Nhà Máy Xi Măng Nhơn Trạch

Đồng Nai - 5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp - Nhà Máy Xi Măng Nhơn Trạch

Đồng Nai

Nhân Viên Thống Kê Vật Tư - Nhà Máy Xi Măng Nhơn Trạch

Đồng Nai

Kế Toán Tổng Hợp - Nhà Máy Xi Măng Nhơn Trạch

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>