506  

việc làm det may da giay tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Giày

CONG TY TNHH NAM BINH - Đồng Nai

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế, Công Nghệ Giày

CONG TY TNHH NAM BINH - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng Kcs (Kiểm Hàng)

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thiết Kế Giày

CONG TY TNHH NAM BINH - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thiết Kế, Công Nghệ Giày

CONG TY TNHH NAM BINH - Đồng Nai

Thợ Đứng Máy CNc

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai - 10.000.000₫ một tháng

Thợ Đứng Máy CNc

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai - 10.000.000₫ một tháng

J415 ] Tổ trưởng vận hành máy

Đồng Nai - 300-400 $ một tháng

J498 ] Giám đốc nhà máy

Đồng Nai - 1.200-1.500 $ một tháng

J415 ] Tổ Trưởng Vận Hành Máy

Đồng Nai

J1238 ] Phó giám đốc nhà máy (quản lí nhà máy)

Đồng Nai - 600-650 $ một tháng

Nhân sự - Chuyên Viên Đào Tạo Cho Nhà Máy Ở Đồng Nai

JellyFish HR co.,ltd - Đồng Nai

Nhân Viên Thiết Kế-may Mẫu

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

elentec] [đồng Nai] Nhân Viên Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Đúc Nhựa

Đồng Nai

Nhân Viên Thu Ngân, Kế Toán Tổng Hợp, Nhân Viên Trông Máy

Đồng Nai

Tuyển Gấp Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNc

Đồng Nai

Quản Đốc Nhà Máy

Đồng Nai

Quản Lý Nhà Máy

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>