578  

việc làm det may da giay tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giày da/Thuộc da - Công Nhân May

CONG TY TNHH TUAN THUY - Biên Hòa

Giảng viên công nghệ giày

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính

Cong Ty Co Phan SY Vina - Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Ngành In Và Bao Bì Giấy

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Công Nghệ - Chất Lượng

CONG TY TNHH NAM BINH - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Hoa Và Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Hung Dat - Đồng Nai

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Nha May Hoa Chat Bien Hoa - Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Thiết Bị Máy Móc

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng May Tại Biên Hòa

Biên Hòa

Kỹ Thuật Viên/thợ Máy Gầm

Biên Hòa

Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Gỗ

Đồng Nai

Dệt may - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Hansoll Viet Nam - Đồng Nai - 500-700 $ một tháng

Dệt may - Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty TNHH Hansoll Viet Nam - Đồng Nai

Dệt may - Trưởng Phòng Nhân Sự

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Nhân Viên Chạy Máy Cnc

Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên đứng máy tiện cơ, phay cơ

Đồng Nai

Trưởng Phòng Bảo Trì Máy Móc

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Máy In

Đồng Nai

Dệt may - Nhân Viên Đào Tạo May

Cong Ty TNHH Fashion Garments 2 - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>