753  

việc làm det may da giay tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân May Giày Da

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Quản Lý May

CHI NHANH CTY TNHH P&F VINA - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Lý May (Lương Thỏa Thuận)

CHI NHANH CTY TNHH P&F VINA - Đồng Nai

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Giày Dép Lương Cao

CHI NHANH CTY TNHH P&F VINA - Đồng Nai

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Giày Dép (Lương Thỏa Thuận)

CHI NHANH CTY TNHH P&F VINA - Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Ngành In Và Bao Bì Giấy

Đồng Nai

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẪU GIÀY (39 vị trí)

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẪU GIÀY (39 vị trí)

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẪU GIÀY (39 vị trí)

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kế Hoạch

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Lập Trình Viên 2D, 3D

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai - Lâm Đồng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Hành Chính Văn Phòng

Cong ty TNHH Best Hr Solution - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng Sản Xuất

Cong Ty TNHH YKK Viet Nam - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Máy In

Đồng Nai

Giám Đốc Nhà Máy Làm Việc Tại Đồng Nai

Đồng Nai

Trưởng Phòng QC - Nhà Máy Đồng Nai

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy (điều Khiển)

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân May

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt laser Và Máy Lốc Tôn

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>