375  

việc làm det may da giay tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Giày

CONG TY TNHH NAM BINH - Đồng Nai

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế, Công Nghệ Giày

CONG TY TNHH NAM BINH - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự Nhà Máy Đồng Nai

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Bảo Trì Máy May

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Đồng Nai - Lâm Đồng - 1.000-1.200 $ một tháng

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu Rập Giấy

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thiết Kế Giày

CONG TY TNHH NAM BINH - Đồng Nai

Nhân Viên Thiết Kế Giày

Đồng Nai - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thiết Kế, Công Nghệ Giày

CONG TY TNHH NAM BINH - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Dệt may - Quản Đốc Xưởng Cắt / Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Nhân Viên Công Nghệ May / Kỹ Thuật Triển Khai Chuyền May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Nhân Viên Kinh Doanh / Quản Lý Kế Hoạch

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Kỹ Thuật Viên Tổ Máy

Đồng Nai

Kỹ Sư Nhà Máy Nhựa

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Máy Fax, In Scan, Photocopy Bình Dương, Đồng Nai

Đồng Nai - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hóa Thiết Bị – Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Trưởng Nhóm / Giám Sát Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH QUOC TE CARGO RUSH - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>