859  

việc làm det may da giay tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám đốc nhà Máy sản xuất Giấy

Cong ty Co phan Song Da Dong Do - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Work Study Staff (Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Dệt May)

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Gia Kiệm, Dầu Giây

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Tuyển Nv Phiên Dịch Tiếng Hoa Và Tiếng Anh

Cong Ty TNHH Hung Dat - Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Giày Dép Thời Trang Hà Anh

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Bộ Phận Cắt

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa Và Tiếng Anh

Cong Ty TNHH Hung Dat - Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Hung Dat - Đồng Nai - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên ngành in,bao bì,giấy

Cty TNHH Khang Thanh - Đồng Nai

Nhan viên thiết kế bao bì giấy

Cty TNHH Khang Thanh - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thiết Kế Rập

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Qa Staff)

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Bộ Phận Hoàn Thành (Packing Incharge)

CONG TY TNHH FASHION GARMENTS - Đồng Nai

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Nha may Xi Mang Cong Thanh - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 26

Nha may Xi Mang Cong Thanh - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng/ Trưởng Chuyền May

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Nhân Viên QA ( Ngành May )

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Quản lý nhà máy

Nha may da Dai Son - Đồng Nai

Công nhân may

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>