892  

việc làm det len may mac tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Giám đốc sản xuất May mặc

Cong ty TNHH Hoang Cago - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đào Tạo Kỹ Thuật May

CONG TY TNHH MAY THEU THUAN PHUONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đào Tạo Kỹ Thuật May

CONG TY TNHH MAY THEU THUAN PHUONG - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng tổ may 07

Cong Ty TNHH May Van Tuong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh máy công trình

Cong ty Co phan Phat trien May Xay dung Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dệt may - [0054-HCM] Trưởng Nhóm QC ($700 - $900)

Cong Ty Thuong Mai Chuyen Ve Det May - Tp Hồ Chí Minh - 700-900 $ một tháng

Dệt may - [0054-HCM] Merchandise Assistant ($300-$600)

Cong Ty Thuong Mai Chuyen Ve Det May - Tp Hồ Chí Minh - 300-600 $ một tháng

Quản đốc xưởng may

Cong ty TNHH det may Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc xưởng may

Cong ty TNHH det may Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật chuyền may

Cong ty TNHH det may Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH det may Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH det may Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH May Sunrise - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc xưởng may

Cong ty TNHH det may Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (Mảng điện toán đám mây)

Cong ty co phan tin hoc Vinh Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ MÁY LỌC NƯỚC

Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng / Kỹ Thuật Chuyền May

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đào Tạo Kỹ Thuật May

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (Phụ Tùng Xe Gắn Máy)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (Phụ Tùng Xe Gắn Máy)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>