777  

việc làm day tieng nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Cần tuyển giáo viên dạy tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Nhât)

Bình Dương

Tổng Vụ (Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Quản Lý Chất Lượng - Biết Lái Xe Ô Tô (Tiếng Nhật) 04

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Trợ Lý Giám Đốc (Tiếng Nhật)

Bình Dương - 800-1.500 $ một tháng

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật, Trợ lý Tổng Giám Đốc 25

Condor Vietnam Co., Ltd. - Condor, AB - Bình Dương

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật 25

Condor Vietnam Co., Ltd. - Condor, AB - Bình Dương

] Nhân Viên quản lý kho biết Tiếng Nhật

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (P. Chất Lượng)

Bình Dương

J671 ] Quản lý chung cư (Quản lý dịch vụ khách hàng) - Tiếng Nhật N2

Bình Dương - 800-1.500 $ một tháng

J305 ] Trợ lý tiếng Nhật

Bình Dương - 800-900 $ một tháng

J621 ] Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 500-600 $ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Xưởng (Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

J159 ] Thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

J659 ] Nhân viên thông dịch tại nhà máy (trình độ tiếng Nhật N2)

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

Biên Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Sai Gon STEC - Bình Dương

Thông dich viên tiếng nhật 22

Cong Ty TNHH Yamato Protec Viet Nam - Bình Dương - Yamato, Kanagawa

trang:     1 | 2 | 3    >>