1396  

việc làm day tieng nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiềng Nhật dạy tại Binh Dương

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QC / QA Nói Tiếng Nhật

Tieng Viet - Bình Dương

Nhân Viên QA Nói Tiếng Nhật

Tieng Viet - Bình Dương

Trưởng Phòng QC / QA Nói Tiếng Nhật

Bình Dương

Kinh doanh - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Chất Lượng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Phân Tích Lỗi ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Nhật/ Tiếng Anh)

Bình Dương

Trợ Lý Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Phòng Sản Xuất) - Vsip2, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất (tiếng Nhật)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>