13366  

việc làm day hoc dien nuoc

  

Thợ điện nước 30

Cong ty TNHH Dien Nuoc Tien Dat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước 04

Cong ty CPDV Ky thuat va Giai phap Co Dien - Hà Nội

Thợ điện, nước 30

CONG TY TNHH CO DIEN THIEN PHU - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân thợ điện - nước 26

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Nam Thinh Phat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện-nước

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện-nước 20

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ thi công điện nước 15

Dseatech Group tong thau co dien - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Thi Công Điện-Nước

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân điện nước

Cong ty DSEATECH co dien M&E - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty co phan cong nghe dien tu dong hoa - Hà Nội

Kỹ sư cấp thoát nước-điện dân dụng 05

Cong ty co phan phat trien cong nghe Thanh Dong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật điện nước

Cong ty Co phan Dau Tu Xay dung Nam Ha - Hà Nội

Kỹ sư cấp thoát nước-điện dân dụng

Cong ty co phan phat trien cong nghe Thanh Dong - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ điện nước

Cong ty Co phan Dau Tu Xay dung Nam Ha - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Chuyên Nước Cấp - Thoát

Cong ty TNHH An Phu Vinh - Huế

Nhân viên bảo trì điện nước

Cong ty TNHH TMDV Silk 99 - Tp Hồ Chí Minh

Thợ điện nước

Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật điện nước

Cong ty lien doanh FUJI ALPHA - Hà Nội

Nhân viên điện nước 02

Nhat Cuong Mobile - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện nước 01

Nshape Fitness - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>