35746  

việc làm danh van ban

  

Nữ đánh máy, chỉnh sửa văn bản thành thạo

Cua hang In, photo Hoang Giang - Hà Nội

Nhân viên đánh máy văn bản

Trung tam Dao tao Chuyen vien mang Quoc te NewStar - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên đánh văn bản tại nhà

Cong ty CP ha tang vien thong CMC - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ, đánh máy, photo chỉnh sửa văn bản thành thạo

Cua hang In, photo Hoang Giang - Hà Nội

Nhân viên đánh văn bản và nói tiếng Hoa

Cong ty Co Phan Quoc Te Mekong - Bình Dương

Nhân viên đánh văn bản và thiết kế văn bản tại nhà, 2tr/tháng + thưởng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên đánh văn bản và thiết kế văn bản tại nhà 2tr/tháng + thưởng

Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÁNH MÁY GÕ VĂN BẢN BÀI QUẢNG CÁO

Bình Dương

Tuyển gấp 20 nhân viên đánh văn bản tại nhà

Tp Hồ Chí Minh - 2.500.000-3.500.000₫ một tháng

Nhân viên đánh máy văn bản PR

Đông Nam Bộ - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên đánh máy văn bản PR - Quảng cáo

Đông Nam Bộ

TUYỂN GẤP 20 NV ĐÁNH VĂN BẢN VÀO DỊP TẾT (HOT)

Đông Nam Bộ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CẦN GẤP 12 NHÂN VIÊN ĐÁNH VĂN BẢN TẠI NHÀ

Đồng Nai - Bình Dương

TUYỂN 10 NHÂN VIÊN ĐÁNH VĂN BẢN TẠI NHÀ

Đồng Nai - Bình Dương

TUYỂN GẤP 20 NV ĐÁNH VĂN BẢN LƯƠNG 120K /NGÀY

Hà Nội

CẦN TUYỂN 10 CỘNG TÁC VIÊN ĐÁNH VĂN BẢN TẠI NHÀ

Đồng Nai - Bình Dương

TUYỂN THÊM 10 NHÂN VIÊN ĐÁNH VĂN BẢN TẠI NHÀ

Đồng Nai - Bình Dương

TUYỂN 1O CỘNG TÁC VIÊN ĐÁNH VĂN BẢN TẠI NHÀ

Đồng Nai - Bình Dương

TUYỂN 20 NV ĐÁNH VĂN BẢN, NHẬP LIỆU 180K /NGÀY

Hà Nội

CẦN TUYỂN 10 NHÂN VIÊN ĐÁNH VĂN BẢN TẠI NHÀ

Đồng Nai - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>