20  

việc làm danh sach cac cong ty tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kiến trúc/Nội thất - Kĩ Sư Giám Sát Công Trình

Cong Ty Co Phan Viet Construction Thang Long - Ninh Bình

Kĩ Sư Giám Sát Công Trình

Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Ninh Bình

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Ninh Bình

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Ninh Bình

Guest Service Officer/ NV Chăm sóc Khách hàng

Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Ninh Bình

Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Ninh Bình

Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Ninh Bình

Ninh Bình

Kế Toán Trưởng

Ninh Bình

Thư Ký Phòng Kinh Doanh

Ninh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ninh Bình

NHÂN VIÊN KINH DOANH (OTC) - NINH BÌNH

Ninh Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng, Phó phòng đảm bảo chất lượng (QA)

Ninh Bình

Nhân Viên Kế Hoạch

Ninh Bình

Tuyển Trưởng Phòng Marketing

Ninh Bình

Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Hàn

Ninh Bình

Trưởng Phòng Marketing

Ninh Bình

Phụ Trách An Ninh Siêu Thị Gấp

Ninh Bình

Trợ Lý Giám Đốc

Ninh Bình