17  

việc làm danh sach cac cong ty tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin

Ninh Bình

Trình dược viên OTC tại Thái Bình, Ninh Bình 26

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Ninh Bình - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thư Ký Phòng Kinh Doanh

Ninh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ninh Bình

NHÂN VIÊN KINH DOANH (OTC) - NINH BÌNH

Ninh Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (03 Người)

Hà Nội - Ninh Bình

Trưởng, Phó phòng đảm bảo chất lượng (QA)

Ninh Bình

Nhân Viên Kế Toán

Ninh Bình

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng

Ninh Bình

Trưởng Phòng Marketing

Ninh Bình

Chuyên Viên Kế Toán

Ninh Bình

Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Hàn

Ninh Bình

Nhân Viên Kế Hoạch

Ninh Bình

Phụ Trách An Ninh Siêu Thị Gấp

Ninh Bình

Tuyển Trưởng Phòng Marketing

Ninh Bình

Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro

Ninh Bình

Trợ Lý Giám Đốc

Ninh Bình