33  

việc làm danh sach cac cong ty tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên tại các Tỉnh Mộc Châu, Ninh Bình, Hưng Yên

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Ninh Bình - Hưng Yên - 6.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin

Ninh Bình

Trình dược viên OTC tại Thái Bình, Ninh Bình 26

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Ninh Bình - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Giám đốc điều hành

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

Phó Giám đốc điều hành 04

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cong Ty TNHH MTV Master Vina - Ninh Bình

Xây dựng - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

Nhân viên kinh doanh (OTC) Ninh Bình

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Ninh Bình

Kế toán thuế

Cong ty TNHH Thuong mai & Dich vu Dai Phat - Ninh Bình

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH Thuong mai & Dich vu Dai Phat - Ninh Bình

Giám sát nhóm luân chuyển

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam - Ninh Bình

Nhân viên lao động tiền lương

Cong ty TNHH Thuong mai & Dich vu Dai Phat - Ninh Bình

Nhân Viên Kế Toán

Ninh Bình

Kế Toán Trưởng

Ninh Bình

Phó Giám Đốc Điều Hành

Ninh Bình

Phó Giám đốc điều hành

Hà Nội - Ninh Bình

Phụ Trách An Ninh Siêu Thị Gấp

Ninh Bình

Chuyên Viên Kế Toán

Ninh Bình

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương

Ninh Bình

Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Hàn

Ninh Bình

trang:     1 | 2    >>