29815  

việc làm dam bao chat luong

  

Nhân viên phòng đảm bảo chất lượng

Cong ty TNHH MTV Duoc Khoa - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên đảm bảo chất lượng

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Ipc)

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Qa)

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Qa)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng Dự Án- Process Quality Assurance

Hà Nội

01 Nhân Viên Bộ Phận Đảm Bảo Chất Lượng Sản Phẩm

Việt Nam

Phiên Dịch Tiếng Trung ( Bộ Phận Bảo Đảm Chất Lượng)- Cần Tuyển Gấp

Hà Nam

Nhân viên Kiểm tra và Đảm bảo chất lượng

CTY TNHH DUOC PHAM USA - NIC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kiểm tra và Đảm bảo chất lượng

CTY TNHH DUOC PHAM USA - NIC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng ( IPC)

Hà Nội

Trưởng Phòng Cải Tiến - Ban Đảm Bảo Chất Lượng FPT (FQA)

Hà Nội

Trưởng, Phó phòng đảm bảo chất lượng (QA)

Ninh Bình

NV Đảm Bảo Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Qa - Officer)

Cong ty TNHH MTV Suat An Hang Khong Viet Nam - Việt Nam

Thực phẩm/DV ăn uống - Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Qa - Officer)

Cong ty TNHH MTV Suat An Hang Khong Viet Nam - Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Nghiệm, Đảm Bảo Chất Lương

Tp Hồ Chí Minh

Phó Phòng Đảm Bảo Chất Lượng QA

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (p. Đảm Bảo Chất Lượng)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>