28014  

việc làm dam bao chat luong

  

Thủ kho kiêm đảm bảo chất lượng hàng hóa tại kho lạnh (Rau, củ, quả)

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Bảo Đảm Chất Lượng

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (qc)

Hải Dương

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (qa)

Long An

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (phòng Phát Triển Hệ Thống)

Hà Nội

Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (qa - Officer)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Hà Nam

Kỹ Sư Bảo Đảm Chất Lượng - Mã Td: QA

Hà Nội

Giám Sát Vệ Sinh Và Đảm Bảo Chất Lượng

Hà Nội

Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng QA

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Qa /

Khánh Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Đảm Bảo Chất Lượng

Vinh - Hưng Yên

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng - KCS

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Bình Dương

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (qa Staff)

Đồng Nai

Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Hà Nội

Dược Sỹ Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Đảm Bảo Chất Lượng

Vinh - Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Bảo Đảm Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng Dự Án (QC Dự Án)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>