23183  

việc làm dam bao chat luong

  

Nhân viên đảm bảo chất lượng QA

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điều phối viên đảm bảo chất lượng (Nhân viên QA) - Metro Hà Đông

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng

Cong Ty Co Phan MERAP GROUP - Hưng Yên

Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng

Cong Ty Co Phan MERAP GROUP - Hưng Yên

Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng

Hưng Yên

Temporary QA Assistant / Trợ Lý Đảm Bảo Chất Lượng (Thời Vụ 7 Tháng)

Đồng Nai

TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Hưng Yên

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng Sản Phẩm 3D

Hà Nội

Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (qa - Officer)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Hưng Yên

Temporary QA Assistant / Trợ lý Đảm bảo chất lượng (Thời vụ 7 tháng)

Virbac Vietnam Company Limited - Đồng Nai

Chuyên Viên - Ban Đảm Bảo Chất Lượng Và Thanh Tra

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên - Ban Đảm Bảo Chất Lượng Và Thanh Tra

Tp Hồ Chí Minh

Phó Phòng Đảm Bảo Chất Lượng Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Vinh - Hưng Yên

Trưởng bộ phận đảm bảo chất lượng

Vinh - Hưng Yên

TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Cong ty Co Phan Cong Nghiep VINH TUONG - Vinh - Hưng Yên

Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Hà Nội

Kĩ Sư Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Bắc Ninh - 9.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>