25418  

việc làm dam bao chat luong

  

Kĩ Sư Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Hà Nội

Trưởng phòng đảm bảo chất lượng (QA)

Cong ty CPDV Truc tuyen FPT (FPT Online) - Việt Nam

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng

Hà Nội

Kỹ sư đảm bảo chất lượng QA

JellyFishHR Vietnam. - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Long An

NV Đảm Bảo Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Long An

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (qa)-2 Vị Trí - Biết Tiếng Nhật (cần Gấp)

Đồng Bằng Sông Hồng

Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng Qa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng Đảm bảo chất lượng

Cong ty TNHH MTV Duoc Khoa - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên đảm bảo chất lượng (QA)

Cong ty TNHH SX-TM Cam Dat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên QA - đảm bảo chất lượng

Cong ty TNHH SX-TM Cam Dat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kĩ Sư Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

SEI Electronic Components (vietnam), LTD. - Hà Nội

Nhân viên đảm bảo chất lượng sản phẩm

Cong ty TNHH Thuong Mai San xuat Cam Dat - Long An

Nhân viên đảm bảo chất lượng

Đồng Nai

Trưởng Phòng Bảo Đảm Chất Lượng (kcs)

Hưng Yên

Trưởng phòng bảo đảm chất lượng (KCS)

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Chuyên viên phòng đảm bảo chất lượng

Đồng Nai

Nhân viên đảm bảo chất lượng

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>