4003  

việc làm dai truyen hinh tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_Hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình _ Hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình _ HCM

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_hcm

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài Kênh Truyền Hình An Viên

CONG TY CO PHAN KASACO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Kinh Doanh Khai Thác Quảng Cáo Truyền Hình

CTY TNHH TRUYEN THONG LEN NGUYEN - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH ( Giỏi Biên Tập Nội Dung Chương Trình Truyền Hình, Gameshow)

Cty TNHH Truyen thong va Giai tri Dien Quan - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Lĩnh Vực Truyển Hình ( Quận Gò Vấp + Quận 3)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên Chương Trình Truyền hình / Gameshow

Tp Hồ Chí Minh

Biên Tập Viên Chương Trình Truyền hình / Gameshow

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Dựng Phim (Chương Trình Truyền Hình - Gameshow)

Tp Hồ Chí Minh

Phóng Viên Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Quảng Cáo Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Lĩnh Vực Truyển Hình ( Quận Gò Vấp + Quận 3)

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>