3480  

việc làm dai truyen hinh tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_ho Chi Minh

Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_hcm

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Đài Truyền Hình Quảng Cáo

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_Ho Chi Minh

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Đối Tác Đài Truyền Hình Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Hotline

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Hot: Tuyển Nhân Viên Giải Đáp Cho Đài Truyền Hình Tại Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài Kênh Truyền Hình An Viên

CONG TY CO PHAN KASACO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật lắp đạt truyền hình KTS

TT DV Truyen hinh - Dien tu vien thong Tran - Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

Tư Vấn Viên Dịch Vụ Truyền Hình_hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Tư Vấn Viên Dịch Vụ Truyền Hình_hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Phóng Viên Truyền Hình / Online

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Phụ Trách Bản Quyền Truyền Hình Tại Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Quảng Cáo Báo Điện Tử - Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Dựng Phim (Chương Trình Truyền Hình - Gameshow)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Lĩnh Vực Truyển Hình_hcm

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng (kênh Truyền hình Home Shopping)

Tp Hồ Chí Minh

Điện Thoại Viên Dịch Vụ Truyền Hình Cáp

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Dịch Vụ Truyền Hình_hcm

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>