90  

việc làm dai truyen hinh tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Quản Lý Dây Truyền Sản Xuất SMT Lương Hấp Dẫn

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên Viên Marketing/ Truyền Thông

Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy /công nhân đứng máy in

Cong ty Co phan Dai Phat - Bắc Ninh

Phó quản lý sản xuất 04

Cong ty TNHH V-Honest - Bắc Ninh

Kỹ sư SMT 03

Cong ty TNHH Unigen Viet Nam Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển 03 Lái Xe 02 Phụ xe cho chi nhánh đi làm ngay

Hà Nội - Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng kỹ thuật 27

Cong ty Co phan san xuat va thuong mai Limo - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh (ưu tiên Nam) 27

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh dự án cơ điện

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh (ưu tiên Nam) 24

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán mua hàng, công nợ 24

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật

Bắc Ninh

Công nhân vận hành máy thêu 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy cạp viền 2 mảnh 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy cắt vải 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>