93  

việc làm dai truyen hinh tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bộ phận Buồng Phòng 21

Cong ty co phan Dau tu va Thuong mai Hoang - Bắc Ninh

Nhân viên phục vụ

Cong ty co phan Dau tu va Thuong mai Hoang - Bắc Ninh

Nhân viên phục vụ

Cong ty co phan Dau tu va Thuong mai Hoang - Bắc Ninh

Giám sát Buồng Phòng 21

Cong ty co phan Dau tu va Thuong mai Hoang - Bắc Ninh

Japanese Language Assistant/ Trợ Lý Ngôn Ngữ Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Ninh

Phó Quản Lý Nhà Hàng Hải Sản

Hà Nội - Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Sản Xuất 17

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>