40  

việc làm dai truyen hinh tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên Tập Viên Viết Bài Và Làm Bản Tin Truyền Hình

Bắc Ninh

Tuyển công nhân dây truyền sản xuất Pepsi Bắc Ninh

Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân dây truyền sản xuất Pepsi Bắc Ninh

Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Marketing/ Truyền Thông

Bắc Ninh

Nhân viên phụ trách truyền thông - PR

Cong Ty Co Phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kinh doanh

Cong ty TNHH Wisol Ha Noi - Bắc Ninh

Giáo Viên Dạy Tiếng Hàn

Cong ty TNHH dao tao va tu van du hoc - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Wisol Ha Noi - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Wisol Ha Noi - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Wisol Ha Noi - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử

Cong ty TNHH Wisol Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Sơn Pu

CONG TY CP DO GO & MY NGHE VAN LOI - Bắc Ninh

Phó Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing

Bắc Ninh

Bảo Vệ Nhà Máy ở Bắc Ninh Lương Cao

Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên

Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Vệ

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Marketing

Bắc Ninh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH Wisol Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>