57  

việc làm dai truyen hinh tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Trung Tâm Truyền Hình Cáp

Bắc Ninh

Biên Tập Viên Viết Bài Và Làm Bản Tin Truyền Hình

Bắc Ninh

Chuyên Viên Marketing/ Truyền Thông

Bắc Ninh

Chuyên Viên Marketing/ Truyền Thông

Bắc Ninh

Chuyên Viên Marketing/ Truyền Thông

Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán 16

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán, 15

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán. 15

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật chuyển giao phần mềm

Cong ty Co phan Truyen thong Kim Cuong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật chuyển giao phần mềm 16

Cong ty Co phan truyen thong Kim Cuong - Bắc Ninh - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyển Giao Phần Mềm Bắc Ninh

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn Cho Ban Giám Đốc (Mức Lương - $1200)

Bắc Ninh - 1.200 $ một tháng

Nhân viên lái xe giao hàng 01

Cong ty Co phan Thuong mai Dich vu va San - Bắc Ninh

Giám sát bán hàng tỉnh 29

Cong ty co phan dau tu phat trien va dich - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (ưu tiên Nam) 26

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tỉnh. 26

Cong ty co phan dau tu phat trien va dich - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe taxi

Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>