40  

việc làm dai truyen hinh tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên Tập Viên Viết Bài Và Làm Bản Tin Truyền Hình

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Thẩm Định Và Quản Lý Tín Dụng

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật (Sửa chữa điện thoại) - Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật (Sửa chữa điện thoại) - Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật (Sửa chữa điện thoại) - Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Quản Lý/ Giám Sát - Phòng Nhân Sự

Bắc Ninh - 9.000.000-11.000.000₫ một tháng

Thiết Kế Quản Trị Website

Bắc Ninh

Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

Bắc Ninh

Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Giám Sát Bán Hàng Kênh Mt, GT

Hà Nội - Bắc Ninh

Bảo Vệ Nhà Máy ở Bắc Ninh Lương Cao

Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Gấp Tại Khu Công Nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh Gấp

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Bắc Ninh

Quản Lý Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kỹ Thuật Chi Nhánh - Chế Độ Hấp Dẫn

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

trang:     1 | 2    >>