11  

việc làm dai truyen hinh tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh đường truyền

Bắc Giang

Nhân viên bán hàng đường truyền Internet

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Tap doan Tan A Dai Thanh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong Ty TNHH G10 - Viet Nam - Bắc Giang

Giám sát bán hàng tại Bắc Giang 20

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Bắc Giang

Trưởng Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng Siêu Thị Trần Anh Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân viên dịch vụ hải quan - tiếng Trung 15

Cong ty TNHH Dien Tu Broad Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Bảo vệ tại Bắc Giang

Bắc Giang - 7.300.000₫ một tháng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Cong ty Co phan O to Truong Hai (THACO) - - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Chuyên Viên Kỹ Thuật Tại Bắc Giang

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Giang - Thái Bình