40  

việc làm dai truyen hinh tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh đường truyền

Bắc Giang

Nhân viên bán hàng đường truyền Internet

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại

Bắc Giang - 5.000.000₫ một tháng

Giám đốc chi nhánh

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên phát triển thị trường

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Cong ty Co phan O to Truong Hai (THACO) - - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kỹ Thuật Tại Bắc Giang

Bắc Giang

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch tại Hiệp Hòa - Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Thợ điện

Cong ty TNHH Cong Nghe GLOVELAND VINA - Bắc Giang

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Co phan Duc Toan Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang - 4.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Kế Toán Siêu Thị Bắc Giang

Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>