Việc làm dai truyen hinh tại Bắc Giang

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 7 trong 7 việc làm  

Đại Diện Thương Mại Và Kỹ Thuật Miền Bắc

Bắc Giang

Trưởng Ca Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị (PG/PB) - Bắc Giang, Quảng Ninh

Quảng Ninh - Bắc Giang - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Chăn Nuôi

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng