22341  

việc làm dai truyen hinh

  

Nhân viên kinh doanh Đài truyền hình cáp Việt Nam

Tong cong ty Truyen hinh cap Viet Nam VTVCab - Hà Nội

Tổng đài viên Truyền Hình - Di Động Viettel

Tap Doan Hoa Sao - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình 22

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Điện Thoại Viên - Đài Truyền Hình An Viên (Avg)

Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Điện Thoại Viên - Đài Truyền Hình An Viên (Avg)

Cong ty Co phan Kasaco - Hà Nội - 3.000.000-4.500.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Điện Thoại Viên - Đài Truyền Hình An Viên (Avg)

Cong ty Co phan Kasaco - Hà Nội - 3.000.000-4.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Đài Lĩnh Vực Truyền Hình - Di Động 22

TAP DOAN HOA SAO - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Đài Tư Vấn Truyền Hình - Viễn Thông Di Động tại Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân sự trực điện thoại tổng đài di động - truyền hình

Tap Doan Hoa Sao - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng đài viên CSKH Di động - Truyền Hình

Tap Doan Hoa Sao - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

tuyển Gấp] Nhân Viên Tổng Đài Tư Vấn Dịch Vụ Truyền Hình - Di Động Viettel

Hà Nội - 2.550.000₫ một tháng

Tuyển CTV viết kịch bản cho Đài truyền hình

Tia Chop Bac Media - Hà Nội

Nhân viên CSKH qua điện thoại cho Đài Truyền hình An Viên (AVG)

Cong ty TNHH Minh Phuc (MP Telecom) - Hà Nội

Nhân viên Đại diện hình ảnh - Dự án Truyền thông Quốc gia

Quy nhan ai nguoi cao tuoi - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài Kênh Truyền Hình Avg

Cong ty CP DV Tro Giup Thuong Mai Khang An - Tp Hồ Chí Minh

Bảo hiểm/Tư vấn - Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài Kênh Truyền Hình Avg

Cong ty CP DV Tro Giup Thuong Mai Khang An - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp ] Tổng Đài Viên Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng Truyền Hình - Di Động

Hà Nội - 2.800.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh truyền hình KTS 20

Truyen Hinh An Vien TPHCM - Dai ly Hoang Phat - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>