11487  

việc làm dai truyen hinh

  

Nhân Viên CSKH Tổng Đài Truyền Hình Cab - Làm Việc Tại Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên CSKH Qua Điện Thoại Cho Đài Truyền Hình An Viên (avg)

Hà Nội

Tư vấn viên tổng đài truyền hình Cab Việt Nam

Hà Nội - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Tư vấn viên tổng đài truyền hình Cab Việt Nam

Việt Nam

Chuyên viên tổng đài Truyền hình cáp - Phạm Hùng (Hà Nội)

Hà Nội - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tư Vấn Viên Tổng Đài Truyền Hình Cab Việt Nam

TAP DOAN HOA SAO - Việt Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Tư Vấn Dịch Vụ Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên tổng đài Truyền hình cáp - Phạm Hùng (Hà Nội)

TAP DOAN HOA SAO - Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Tổng Đài Kênh Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Chăm Sóc Khách Hàng Đài Truyền Hình (không ép Ds)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên CSKH Đài Truyền Hình Vtvcab

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Truyền Hình Cáp_phạm Hùng,hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Truyền Hình Cáp Việt Nam- Làm Việc Tại Phạm Hùng

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Đài Truyền Hình Cab Làm Việc Tại Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tồng Đài Viên Truyền Hình Cáp_hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Đài Truyền Hình - Thu Nhập Tốt

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Qua Tổng Đài Kênh Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Tổng Đài Truyền Hình Cáp_phạm Hùng,hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tư Vấn Viên Đài Truyền Hình Việt Nam_phạm Hùng, Hà Nội (không Ds)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_hcm

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>