11013  

việc làm dai truyen hinh

  

Tổng Đài Viên Lĩnh Vực Truyền Hình

Hà Nội - 3.500.000-4.500.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình _ Hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_Hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Tổng Đài Truyền Hình Cáp_phạm Hùng,hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Truyền Hình Cáp_Hà Nội

Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên CSKH Qua Điện Thoại Cho Đài Truyền Hình An Viên (avg)

Hà Nội

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên CSKH Tổng Đài Truyền Hình Cab - Làm Việc Tại Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình _ HCM

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng đài viên Truyền hình Cáp

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_hcm

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Đài Truyền Hình - Viễn Thông Di Động

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Truyền Hình Cáp Việt Nam tại Phạm Hùng- Từ Liêm

Việt Nam

NV Tổng Đài Viên Truyền Hình Cáp Tại Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Truyền Hình Cáp_Hà Nội

Hà Nội

NV Chăm Sóc Khách Hàng Đài Truyền Hình (không ép Ds)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tồng Đài Viên Truyền Hình Cáp_hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Đài Truyền Hình Cab Làm Việc Tại Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Lĩnh Vực Truyền Hình

Hà Nội

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kỹ Thuật Truyền Hình Cáp Sctv Bình Dương

Chi nhanh 4 - Cong ty TNHH Truyen hinh cap - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>