11708  

việc làm dai truyen hinh

  

Nhân Viên CSKH Tổng Đài Truyền Hình Cab - Làm Việc Tại Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình _

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Tổng Đài Kênh Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên CSKH Đài Truyền Hình Vtvcab

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình _ HCM

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên CSKH Qua Điện Thoại Cho Đài Truyền Hình An Viên (avg)

Hà Nội

Nhân Viên Tổng Đài Truyền Hình Cab Làm Việc Tại Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Qua Tổng Đài Kênh Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Truyền Hình Cáp_phạm Hùng,hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Tổng Đài Truyền Hình Cáp_phạm Hùng,hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Tổng Đài Viên Truyền Hình Cáp Tại Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tồng Đài Viên Truyền Hình Cáp_hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Truyền Hình Cáp Việt Nam- Làm Việc Tại Phạm Hùng

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tư Vấn Viên Đài Truyền Hình Việt Nam_phạm Hùng, Hà Nội (không Ds)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Đài Truyền Hình - Thu Nhập Tốt

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Dịch Vụ Truyền Hình_hcm

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Chăm Sóc Khách Hàng Đài Truyền Hình (không ép Ds)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Đài Dịch Vụ Internet - Điện Thoại - Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Đài Truyền Hình Cáp_Hà Nội

Hà Nội - 3.500.000-4.500.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Truyền Hình Cáp Việt Nam tại Phạm Hùng- Từ Liêm

Hà Nội - 3.500.000-4.200.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>