14  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Vĩnh Phúc

  

Nhân viên trực phát sóng tín hiệu truyền hình k+

Vĩnh Yên - 6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Phát Triển Thương Hiệu

Vĩnh Phúc

Trợ Lý Phòng Phát Triển Khách Hàng

Vĩnh Phúc - 300-600 $ một tháng

Nhân viên quản lý kinh doanh 02

Cong ty TNHH Mot thanh vien Bao Nam Vinh Phuc - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong Ty Co Phan Duoc My Pham CVI - Vĩnh Phúc

Nhân viên bán hàng

Cong ty CP ST Toan Cau - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Bếp

Cong Ty TNHH PNK - Vĩnh Phúc

Chief Accountant ( Kế Toán Trưởng)

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân Viên Phòng Đối Ngoại

Vĩnh Phúc

Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự

Vĩnh Phúc - 300-700 $ một tháng

Kế Toán Viên Cấp Cao (Senior staff)

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Kiến trúc/Nội thất - Nhan Vien Thiet Ke Do Hoa

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân viên Điều độ vận chuyển

Cong ty EuroWindown - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng