16  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Vĩnh Phúc

  

Chuyên Viên Hiệu Ứng Hình Ảnh (6 Tháng)

Vĩnh Phúc

Nhân viên phát triển thị trường

Cong ty Co phan Nong San Quoc Te - Vĩnh Phúc - 10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Phòng Phát Triển Khách Hàng ( Tiếng Nhật N2 )

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 300-700 $ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty co phan dau tu va phat trien bat - Hà Nội - Vĩnh Yên - 2.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ BẾP - BẾP ĂN QUÂN ĐỘI

Cong Ty TNHH PNK - Vĩnh Phúc

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ BẾP - BẾP ĂN QUÂN ĐỘI

Cong Ty TNHH PNK - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Marketing

Hà Nội - Vĩnh Phúc

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tỉnh (gấp)

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân Viên Pr_marketing

Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Sản Xuất Hậu Kỳ

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Hàng

Vĩnh Phúc

TUYỂN DỤNG 50 NHÂN VIÊN KINH DOANH SIÊU THỊ MỚI

Viettel Store - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bán Hàng Khu Vực Hưng Yên - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Bếp

Cong Ty TNHH PNK - Vĩnh Phúc

Tuyển dụng 10 Nhân viên Kinh doanh Siêu thị

Viettel Store - Vĩnh Phúc - Bắc Ninh

Vĩnh Phúc, Bắc Ninh: Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Viettel Store - Vĩnh Phúc - Bắc Ninh