18  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Vĩnh Phúc

  

Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông Và Báo Chí

Hà Nội - Vĩnh Phúc - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông Và Báo Chí

Hà Nội - Vĩnh Phúc - 5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Phúc Yên

Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên đối ngoại

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (Phụ Trách Hàn,Dập)

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (Phụ Trách Hàn,Dập)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Sự Kiện

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Sự Kiện

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Vĩnh Phúc

TAP DOAN HOA SAO - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên Chăm sóc khách hàng Viettel Vĩnh Phúc

Tap doan Hoa Sao - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Trưởng Phòng Marketing

Vĩnh Phúc

Trợ Lý Trưởng Phòng Marketing

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Pr_marketing

Vĩnh Phúc

Quản Lý Nhà Hàng

Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Sản Xuất Hậu Kỳ

Vĩnh Phúc