11  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Vĩnh Phúc

  

Nhân viên kinh doanh

Cong ty co phan dau tu va phat trien bat - Vĩnh Yên - Hà Nội - 2.000.000₫ một tháng

Bảo Vệ/ Đội trưởng tại Hà Nội và Vĩnh Phúc

CONG TY TNHH DICH VU BAO VE THIEN LONG VUONG - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.600.000-4.800.000₫ một tháng

gấp] Nhân Viên Nhân Sự ( Lương Cạnh Tranh )

Vĩnh Phúc

Giám đốc xưởng sửa chữa ô tô - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Nhân Sự

Vĩnh Phúc

Quản Lý Cửa Hàng-[Vĩnh Phúc]

Vĩnh Phúc - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh doanh

Vĩnh Phúc