20  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Bắc Ninh

  

Nhân viên Lễ tân

Bắc Ninh

Trợ lý quản lý sản xuất

Bắc Ninh

Quản lý bếp xã hội hóa

Hà Nội - Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kỹ Thuật Tại Chi Nhánh Thuộc Fpt Telecom

Bắc Ninh

Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành

Hà Nội - Bắc Ninh

Tổ Trưởng Xe Nâng

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (01 Nữ)

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Ngân Quỹ

Bắc Ninh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám đốc điều hành nhân sự

Bắc Ninh

Phó phòng Hành chính nhân sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing Bất Động Sản: Số Lượng 01 Người

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Trình Dược Viên OTC Tại 16 Tỉnh Phía Bắc và Miền Trung

Bắc Ninh - Hải Phòng

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự (tiếng Nhật)

Bắc Ninh

Kỹ Thuật Viên Vận Hành

Bắc Ninh

Bắc Ninh] - Quản Lý Cửa Hàng

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Senior Sales Executive

Bắc Ninh

Quản Lý Hệ Thống Nhà Hàng - Thu Nhập Từ 20- 40 Triệu

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Sale Và Marketing

Bắc Ninh