47  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Bắc Ninh

  

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân viên Y tế công ty 04

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Chuyên Gia Thiết Kế Biến Áp Tranformer

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân viên Y tế công ty

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân sự

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Tổ Trưởng Sản Xuất 01

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Tổ Trưởng Sản Xuất

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

MIKO Foods tuyển gấp Quản lý Nhãn hàng (Brand Manager)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Bộ Phận Kho Ngành May

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Đội Xe

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Đội Xe

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Điện

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sản Xuất Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đào Tạo

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Kế toán công trường 17

Cong ty CP dau tu xay dung thuong mai Mien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>