Việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 12 trong 12 việc làm  

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG - PR - MARKETING

Bắc Ninh

Đại Diện Thương Mại Các Tỉnh

Bắc Ninh - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng Mobifone Bắc Ninh

Bắc Ninh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Bảo Vệ Nhà Máy ở Bắc Ninh Lương Cao

Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng Mobifone Bắc Ninh

Tieng Viet - Bắc Ninh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT

Tieng Viet - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát

Bắc Ninh

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Công Sở

Vĩnh Phúc - Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Công Sở

Vĩnh Phúc - Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Quản Lý/ Giám Sát - Phòng Nhân Sự

Bắc Ninh - 9.000.000-11.000.000₫ một tháng