17  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Bắc Ninh

  

Nhân viên phụ trách truyền thông - PR

Cong Ty Co Phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Wisol Ha Noi - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Wisol Ha Noi - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Wisol Ha Noi - Bắc Ninh

Bảo Vệ Nhà Máy ở Bắc Ninh Lương Cao

Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing

Bắc Ninh

Giám Đốc Marketing

Bắc Ninh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kinh doanh

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Marketing

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Marketing

Bắc Ninh

Tuyển dụng 10 Nhân viên Kinh doanh Siêu thị

Viettel Store - Vĩnh Phúc - Bắc Ninh

Kế toán viên

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Vĩnh Phúc, Bắc Ninh: Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Viettel Store - Vĩnh Phúc - Bắc Ninh

Giảng Viên Dạy Kế Toán Thực Tế

Cong ty Co phan Nghien cuu va Ho tro Doanh - Bắc Ninh - Hải Phòng