49  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Bắc Ninh

  

Kế toán vật tư - thành phẩm 14

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Kế toán vật tư - thành phẩm

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Cong ty TNHH Thuc pham Farina - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Phụ Trách Phát Triển Sản Phẩm

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy /công nhân đứng máy in

Cong ty Co phan Dai Phat - Bắc Ninh

Nhân viên QC line

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân viên QC line 23

Cong ty co phan SX dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển 03 Lái Xe 02 Phụ xe cho chi nhánh đi làm ngay

Hà Nội - Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật

Bắc Ninh

Công nhân vận hành máy chần thêu 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy. 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên y tế tại xưởng

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán văn phòng

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng marketing

Bắc Ninh

Nhân viên y tế tại xưởng 21

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng marketing

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>