132  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Bắc Ninh

  

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty Cong nghe phat thanh va Truyen hinh Dong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên QA

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Thủ Kho

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 14

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu (Tiếng trung) 07

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Hàn Xì 07

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu 07

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu (Tiếng trung)

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Hàn Xì 03

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Hàn Xì

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 01

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Cong ty Co phan dich vu van hoa truyen thong - Bắc Ninh

Kỹ sư cầu đường

Cong ty Co phan dich vu van hoa truyen thong - Bắc Ninh

Kỹ sư điện

Cong ty Co phan dich vu van hoa truyen thong - Bắc Ninh

Kỹ sư cấp thoát nước

Cong ty Co phan dich vu van hoa truyen thong - Bắc Ninh

Nhân viên Giặt Là 22

Cong ty co phan Dau tu va Thuong mai Hoang - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>