Việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 23 việc làm  

Nhân Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm (R&D)

Bắc Ninh

Nhân Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm (R&D)

Bắc Ninh

Nhân Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm (R&D)

Bắc Ninh

Quản lý/ Giám sát - Phòng nhân sự

Bắc Ninh

Quản lý/ Giám sát - Phòng nhân sự

Bắc Ninh

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hà Nội - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Mua Hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên Bán Hàng_Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội

Tieng Viet - Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên y tế, dược điều dưỡng tại xưởng

Hà Nội - Bắc Ninh - 5.500.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Dịch Vụ Viễn Thông

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Dịch Vụ Viễn Thông

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý/ Giám Sát - Phòng Nhân Sự

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng Mobifone Bắc Ninh

Bắc Ninh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng Mobifone Bắc Ninh

Tieng Viet - Bắc Ninh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Tài Sản

Tieng Viet - Bắc Ninh

Bảo Vệ Nhà Máy ở Bắc Ninh Lương Cao

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>