22  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Bắc Ninh

  

Nhân viên kỹ thuật triển khai dịch vụ viễn thông tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật triển khai dịch vụ viễn thông tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật (Sửa chữa điện thoại) - Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật (Sửa chữa điện thoại) - Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật (Sửa chữa điện thoại) - Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Quản Lý/ Giám Sát - Phòng Nhân Sự

Bắc Ninh - 9.000.000-11.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

Bắc Ninh

Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

Bắc Ninh

Giám Sát Bán Hàng Kênh Mt, GT

Hà Nội - Bắc Ninh

Bảo Vệ Nhà Máy ở Bắc Ninh Lương Cao

Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kỹ Thuật Chi Nhánh - Chế Độ Hấp Dẫn

Bắc Ninh

Giám Đốc Nhân Sự

Hà Nội - Bắc Ninh - 500-1.200 $ một tháng

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Hà Nội - Bắc Ninh - 4.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Trưởng phòng hành chính nhân sự

TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành

Hà Nội - Bắc Ninh

Nữ Phiên Dịch Tiếng Trung ( Mức Thu Nhập Thỏa Đáng)

Bắc Ninh

Phó phòng Hành chính nhân sự

Bắc Ninh

Giám đốc điều hành nhân sự

Bắc Ninh

trang:     1 | 2    >>