52  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Bắc Ninh

  

Nhân Viên QA/QC 28

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên QA/QC

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu 25

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Phó Phòng Sản Xuất

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Phó Phòng Sản Xuất 17

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Thủ Kho 30

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Thực phẩm/DV ăn uống - Chuyên Viên Marketing

Cong Ty Duong Man - Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Ninh - Bắc Giang

Chuyên Viên Marketing

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất 28

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng ca sản xuất 25

Cong ty TNHH Thuc pham Farina - Farina, SA - Bắc Ninh

Japanese Language Assistant/ Trợ Lý Ngôn Ngữ Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên chăm sóc khách hàng - bán hàng online

Sieu thi dien may Anh Duc - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>