107  

việc làm dai phat thanh truyen hinh tại Bắc Ninh

  

Thủ Kho (01 Thủ Kho Thành Phẩm Tại Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty Cong nghe phat thanh va Truyen hinh Dong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 14

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu 07

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Hàn Xì 07

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu (Tiếng trung) 07

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu (Tiếng trung)

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Hàn Xì 03

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Hàn Xì

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 01

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên Cơ Điện, Bảo Trì 22

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Kỹ sư điện

Cong ty Co phan dich vu van hoa truyen thong - Bắc Ninh

Kỹ sư cấp thoát nước

Cong ty Co phan dich vu van hoa truyen thong - Bắc Ninh

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Cong ty Co phan dich vu van hoa truyen thong - Bắc Ninh

Kỹ sư cầu đường

Cong ty Co phan dich vu van hoa truyen thong - Bắc Ninh

Tuyển Gấp Nhân Viên Kỹ Thuật R & D

Bắc Ninh

Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>