185148  

việc làm cua hang truong

  

Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng Tập Sự - Hà Nội

Cong ty TNHH Cua Hang Tien Loi Gia Dinh Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cửa hàng Trưởng Xăng Dầu

Cong Ty Co Phan Truong Danh - Quảng Trị - 10.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng / Cửa Hàng Phó

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng / Cửa Hàng Phó

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng - Phở 24 Tại HCM & Nha Trang

Nha Trang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng

Tp Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cửa hàng trưởng/ Phó Vinmart+(Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Trì)

Vingroup Joint Stock Company - Quảng Ninh - Việt Trì

Cửa hàng trưởng

Đồng Nai

CỬA HÀNG TRƯỞNG

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cửa hàng trưởng / Phó Vinpro+

Vingroup Joint Stock Company - Hà Nội

CỬA HÀNG TRƯỞNG

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cửa hàng trưởng/ Phó Vinmart+

Vingroup Joint Stock Company - Hà Nội

Cửa Hàng Trưởng Showroom Thời Trang - Parkson Hải Phòng

Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Trợ Lý / Cửa Hàng Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Grammy - Tuyển Cửa Hàng Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Cửa Hàng Trưởng

Tp Hồ Chí Minh - 4.800.000₫ một tháng

Trưởng Cửa Hàng Thời Trang/ Boutique Manager

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>