23913  

việc làm cu nhan tieng anh

  

TUYẾN 1 BIÊN DỊCH TIẾNG ANH VÀ 1 CỬ NHÂN LUẬT

Vinh

Tuyển Gấp 1 Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh, 1 Cử Nhân Luật

Vinh

Tuyển gấp biên dịch tiếng anh, cử nhân luật

Vinh

Nhân Viên Mua Hàng Quốc Tế (tiếng Anh)

Cong ty CP Thuong mai Duong Anh I&E Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên mua hàng Quốc tế (Tiếng Anh)

Cong ty Co phan thuong mai Duong Anh IAE - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trợ giảng tiếng Anh

Trung tam anh ngu AMA - Chi nhanh Binh Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Dự Toán Công Trình (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng( OC Staff) ( Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

Hải Phòng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất ( PC Staff) ( Tiếng Trung & Tiếng Anh)

Hải Phòng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng( OC Staff) ( Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

Hải Phòng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất ( PC Staff) ( Tiếng Trung & Tiếng Anh)

Hải Phòng

Nhân Viên Dự Toán Công Trình (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Anh+Tiếng Nhật) 07

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Anh (hoặc tiếng Trung)

Trung Tam Xuat Khau Lao Dong Viet Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Pha Chế Biết Tiếng Anh

Cong ty TNHH Chu Hospitality - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh ( tiếng anh+ nhật) 08

Hà Nội - 1.000 $ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Hải Dương

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế nha khoa biết tiếng anh

Cong ty TNHH thiet bi y nha khoa Viet Tien - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>