17  

việc làm cty thuc an gia suc tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông báo tuyển gấp 3 lái xe 2 phụ xe làm việc tại hải dương

Hải Dương - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho

Hải Dương

Nhân Viên Kho

Hải Dương

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Hải Dương

Nhân Viên Sản Xuất - Vận Hành Máy Đóng Bao Bì

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho Nguyên Liệu

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho Nguyên Liệu

Hải Dương - 6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất - Vận Hành Máy Đóng Bao

Hải Dương - 6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật

Hải Dương

Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng

Hải Dương

Nhân Viên Dự Án

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Làm Rập Mẫu

Hải Dương

Nhân Viên Dự Án

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Camera

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm - Lab Staff

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm (lab Staff)

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng