10  

việc làm cty thuc an gia suc tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng nhân sự ( tiếng trung)

CTY TNHH SAN XUAT GIAY CHUNG JYE VN - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất Giầy, Chuyền trưởng, Nhóm trưởng, Tổ trưởng

CTY TNHH SAN XUAT GIAY CHUNG JYE VN - Hải Dương

Trưởng phòng nhân sự ( tiếng trung)

CTY TNHH SAN XUAT GIAY CHUNG JYE VN - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [HẢI DƯƠNG]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Hải Dương

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [HẢI DƯƠNG]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Hải Dương

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [HẢI DƯƠNG]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Hải Dương

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG [HẢI DƯƠNG]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Hải Dương

Thủ Kho Xuất Hàng Thành Phẩm

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Giầy, Chuyền Trưởng, Nhóm Trưởng, Tổ Trưởng

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Trung Tâm

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng