18  

việc làm cty thuc an gia suc tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Thợ Mộc Nội Thất Đi Làm Việc Tại Nước Ngoài

Hà Nội - Hải Dương - 15.600.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm (lab Staff)

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân-bigc Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Iso

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất - Vận Hành Máy Cám Viên

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Xuất Hàng Thành Phẩm

Hải Dương

Nhân Viên Iso Làm Việc Tại Nhà Máy C.p Hải Dương

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Xuất Hàng Thành Phẩm

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư đảm bảo chất lượng

Hải Dương

Nhân Viên Bán Hàng Tại Quầy - Bigc Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng/ Thu Ngân Làm Thời Vụ Tết 2016 Tại Bigc Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Nữ

Hải Dương - 5.800.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Trung Tâm

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Ninh - Siêu Thị Bigc Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dự Án

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Giầy, Chuyền Trưởng, Nhóm Trưởng, Tổ Trưởng

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng