14  

việc làm cty thuc an gia suc tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất Giầy, Chuyền trưởng, Nhóm trưởng, Tổ trưởng

CTY TNHH SAN XUAT GIAY CHUNG JYE VN - Hải Dương

Thủ Kho Xuất Hàng Thành Phẩm

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Xuất Hàng Thành Phẩm

Hải Dương

Nhân Viên Bán Hàng Tại Quầy - Bigc Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng/ Thu Ngân Làm Thời Vụ Tết 2016 Tại Bigc Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh( Làm Việc Tại Hải Dương)

Hải Dương

Nhân Viên Cơ Khí

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quầy Chế Biến

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Nữ

Hải Dương - 5.800.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Trung Tâm

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Ninh - Siêu Thị Bigc Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dự Án

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Giầy, Chuyền Trưởng, Nhóm Trưởng, Tổ Trưởng

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng