5968  

việc làm cong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên, cộng tác viên 23

Cong Ty co phan duoc pham viet link - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông 21

Cong ty TNHH thuong mai va san xuat Tan Vuong - Bắc Ninh

Công nhân

Cong ty TNHH Shinsung Deltron Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư giám sát thi công 17

Cong ty TNHH Xay Dung Mirae - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bếp ăn công nghiệp

Cong ty TNHH Thuong mai An Huy Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cắt gọt nhựa 17

Cong ty TNHH MTV S.MTECH - Bắc Ninh

Công nhân cắt gọt nhựa

Cong ty TNHH MTV S.MTECH - Bắc Ninh

Công nhân đứng máy bọc nhựa 16

Cong ty TNHH Rftech Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên đăng tin

Cong ty TNHH Dao Tao Va Tu Van Tai Chinh - Bắc Ninh

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Cong ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Công nhân nữ phòng quản lý chất lượng

Cong ty Segyung - Bắc Ninh

Nhân viên nấu ăn bếp Công nghiệp

Cong ty TNHH thuong mai va dich vu Vinasta - Bắc Ninh

Nhân viên vệ sinh công nghiệp nhà máy 14

Cong ty Lien doanh Quoc te ABC - Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 14

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công nhân điện nước, điện lạnh 13

Cong ty CP Phat trien dau tu thuong mai DND - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước, điện lạnh

Cong ty CP Phat trien dau tu thuong mai DND - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân QC 13

Cong ty TNHH MJ INNO HANOI SEJOO - Hà Nội - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật lắp đặt, bảo hành

Cong ty TNHH SX Va TM Palado Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên sửa chữa điện cơ khí, điện công nghiệp

Cong Ty TNHH Viet Nam Dong Yun Platemaking MB - Bắc Ninh

Nhân viên bếp ăn công nghiệp 11

Cong ty TNHH thuong mai An Huy Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>