3570  

việc làm cong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân trà nhám

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân trà nhám 18

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty CP Kinh & Nhom Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh

Cộng tác viên kinh doanh, phát triển thị trường

Cong ty CP Cong nghe sinh thai Anh Duong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh, phát triển thị trường 16

Cong ty cp cong nghe sinh thai Anh Duong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư công nghiệp - Industrial Engineering 14

Cong ty TNHH Viet Pacific Clothing - Bắc Ninh

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Sửa Chữa Điện Thoại/ Máy Tính Bảng

Cong ty CP Minh Anh - Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng trực tiếp trên máy 12

Cong ty TNHH san xuat co khi Thinh Truong - Bắc Ninh

Nhân viên Công nghệ thông tin - IT staff

Cong ty TNHH CNTP Liwayway Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Công nghệ thông tin - IT staff

Cong ty TNHH CNTP Liwayway Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Công nghệ thông tin - IT staff

Cong ty TNHH CNTP Liwayway Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Công nghệ thông tin - IT staff

Cong ty TNHH CNTP Liwayway Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Công nghệ thông tin - IT staff

Cong ty TNHH CNTP Liwayway Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Công nghệ thông tin - IT staff

Cong ty TNHH CNTP Liwayway Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Công nghệ thông tin - IT staff 10

Cong ty TNHH CNTP Liwayway Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Công nghệ thông tin - IT staff

Cong ty TNHH CNTP Liwayway Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Công nghệ thông tin - IT staff

Cong ty TNHH CNTP Liwayway Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân làm keo

Cong ty TNHH 1 thanh vien san xuat va thuong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>