3802  

việc làm cong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh

Công nhân điện 27

Cong ty TNHH Bao bi NM Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư chuyên ngành mạ công nghiệp

Cong ty semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân nữ phổ thông 26

Cong ty TNHH Nexcon Viet NAm - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất dược phẩm - L0215 23

Cong ty co phan duoc pham Gia Nguyen - Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Công Trường Hvac

Cong ty TNHH phat trien cong nghe nhiet lanh va - Hà Nội - Bắc Ninh

Công nhân bộ phận QC

Cong ty TNHH Cpro Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân bộ phận QC 21

Cong ty TNHH Cpro Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân Sản Xuất 19

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân 19

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Uil, Aktobe - Bắc Ninh

Kỹ sư chuyên ngành mạ Công nghiệp 19

Cong ty semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư chuyên ngành mạ Công nghiệp

Cong ty semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư thiết kế bản vẽ công trình

Cong ty TNHH YooChang Viet Nam - Bắc Ninh

Trợ Lý Công Nghệ ( Có Kinh Nghiệm -bắc Ninh)

Cong Ty Co Phan Diana Unicharm - Hà Nội - Bắc Ninh

Công nhân ngành giấy 17

Cong ty CP SX TMDV Quang Huy - Bắc Ninh

Kỹ sư chuyên ngành mạ Công nghiệp

Cong ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư thiết kế bản vẽ công trình 16

Cong ty TNHH YooChang Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư chuyên ngành mạ Công nghiệp 15

Cong ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân kiểm tra 15

Cong ty TNHH Woori Tech Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>