2883  

việc làm cong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân điện nước

Cong ty TNHH San Xuat Va Thuong Mai Palado Viet - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lắp Ráp, Gia Công Trên Máy Mài, Máy Phay Tay, Hàn

CONG TY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU VA THUONG - Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình Và Đứng Máy CNC (Gia Công Chi Tiết Khuôn Ép Nhựa)

CONG TY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU VA THUONG - Bắc Ninh

Trưởng/Nhân Viên Gia Công EDM, Wire Cut Các Chi Tiết Khuôn Ép Nhựa

CONG TY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU VA THUONG - Bắc Ninh

Nhân Viên Gia Công Đánh Bóng

CONG TY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU VA THUONG - Bắc Ninh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Công Nhân Sản Xuất

Cong ty trach nhiem huu han san xuat thuong mai - Bắc Ninh - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Công Vụ

Cong ty TNHH Gunho Electronics Viet Nam - Bắc Ninh

Tuyển Gấp Nhân Viên Công Vụ

Cong ty TNHH Gunho Electronics Viet Nam - Bắc Ninh

Tuyển Gấp Nhân Viên Công Vụ

Cong ty TNHH Gunho Electronics Viet Nam - Bắc Ninh

Môi trường/Xử lý chất thải - Công Nhân Vận Hành Trạm Xử Lý Nước Thải

Cong ty co phan moi truong Thuan Thanh - Bắc Ninh - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Anh (Công Tác Viên Ngày)

Cong ty CP Diana Unicharm - Hà Nội - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Quảng Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Điện

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu ky thuat - Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Điện

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu ky thuat - Bắc Ninh

Nhân sự - Cộng Tác Viên Tuyển Dụng

Cong ty CP Dàu tu và pha't triẻn Ba'c A' - Hà Nội - Bắc Ninh - 3.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Kỹ Thuật, Cơ Khí

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 1000 Công nhân kỹ thuật

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Máy Mài , Phay , Edm, Sư Phụ Làm Khuôn Mẫu Đúc Nhựa

Cong ty TNHH Rishi Viet Nam - Bắc Ninh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Cộng Tác Viên Kinh Doanh Sp Thuốc

Cong ty TNHH Duoc pham Tan Thanh Nam - Bắc Ninh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Đại Lý Hoặc Cộng Tác Viên

Cong ty TNHH Duoc pham Tan Thanh Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>