2488  

việc làm cong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

trưởng phòng công ty simco sông đà

Cong ty co phan SIMCO Song Da - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Kiem soat dich hai - Bắc Ninh

Công nhân

Cong ty TNHH Dien tu Pin Shine Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp linh kiện điện thoại

Cong ty co phan Vinana - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty TNHH Vitech Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy. 30

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy, gia công chế tạo 30

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất 06

Cong ty TNHH Cong Nghiep Nasan Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế giám sát công trình 09

Cong ty TNHH Thuong mại Quo'c Dạt - Bắc Ninh

Công nhân làm ở xưởng

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật

Cong ty TNHH SX va TM Palado Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy, gia công chế tạo

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán mua hàng, công nợ

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong Ty TNHH R - S ELECTRONIC - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành 25

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đốc công sản xuất

Cong ty CP Vat lieu xay dung Song Day - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh

Cong ty TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh

Chuyên viên công nghệ thông tin IT 24

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>