4139  

việc làm cong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân 01

Cong ty TNHH Tera Tech Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty TNHH Tera Tech Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy CNC 29

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Bắc Ninh

công nhân 25

Cong ty TNHH Hyun Jung Vina - Bắc Ninh

Tuyển 300 công nhân nữ,5 QC kiểm tra chất lượng

Cong ty TNHH cks - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cho Nhà máy

Cong ty SI TECH VIETNAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty TNHH Kostech - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý công trình xây lắp điện

Cong ty TNHH Doowon Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân kiểm hàng và công nhân QC

Cong ty TNHH Flexcom Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân sản xuất lô gỗ

Cong ty Co phan Cap dien Hanaka - Korea - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty TNHH Nara tech - Bắc Ninh

Nhân viên lái xe đưa đón công nhân

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy

Cong ty co phan VIEPAC - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty TNHH DKT - Bắc Ninh

Công nhân

Cong ty TNHH CBG Bac Son - Bắc Ninh

Công nhân Kỹ thuật

Cong ty Co Phan Vien thong FPT - Chi nhanh - Bắc Ninh

Công nhân

Cong ty Co phan Dau tu va Thuong mai Viet - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân Nam

Cong ty TNHH Vietinak - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý công trình xây lắp điện (gấp)

Cong ty TNHH Doowon Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>