4140  

việc làm cong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Lắp Ráp

Cong ty TNHH Myung Tech Vina - Bắc Ninh

Công nhân vận hành máy 17

Cong ty Co phan Hanacans - Bắc Ninh

Công Nhân - Lao Động Phổ Thông

Cong ty CP TMCN Thu Do - Bắc Ninh

Cộng tác viên kinh doanh

Cong ty co phan XNK tong hop va dao tao - Bắc Ninh

Kỹ sư hiện trường công trình cầu đường 11

Cong ty TNHH Dau Tu Phat Trien Quoc Te Bac - Bắc Ninh

Cộng tác viên kinh doanh (Bắc Ninh) 11

Cong ty CP XNK tong hop va dao tao phat - Bắc Ninh

Kỹ sư lập hồ sơ công trình cầu đường 11

Cong ty TNHH Dau Tu Phat Trien Quoc Te Bac - Bắc Ninh

Công nhân cơ khí (hàn) 10

Cong ty CP xay lap va ket cau Thep Le - Bắc Ninh

Cộng tác viên kinh doanh

Cong ty co phan XNK tong hop va dao tao - Bắc Ninh

Công nhân Kiểm tra chất lượng 09

Cong ty TNHH Samborn Screen Vina - Bắc Ninh

Công Nhân Sản Xuất 08

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Công Nhân Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Công nhân thợ hàn 03

Cong ty TNHH V-Honest - Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông 04

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH KNC International - Bắc Ninh

Công nhân sản xuất 01

Cong ty TNHH KNC International - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh que hàn công nghiệp 30

Cong ty TNHH san xuat que han Dai Tay Duong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh que hàn công nghiệp

Cong ty TNHH san xuat que han Dai Tay Duong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>