23030  

việc làm cong ty xay lap dien

  

Tuyển Kế Toán Tổng Hợp - Công Ty TNHH Xây Lắp Điện JM&E (Vietnam)

Cong Ty TNHH Xay Lap Dien JM&E (Vietnam) - Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán - Công Ty TNHH Xây Lắp Điện JM&E (Vietnam)

Cong Ty TNHH Xay Lap Dien JM&E (Vietnam) - Hải Phòng - 2.500.000-4.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN THI CÔNG XÂY LẮP ĐIỆN

Cong Ty Co Phan Xay Lap Va Bao Duong Co - Hà Đông

Nhân viên thi công xây lắp cơ điện (làm việc ngoài công trường)

Cong ty TNHH Thuong Mai Ky Thuat Co va Dien - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ lắp đặt điện làm việc tại công trường xây dựng

Cong ty TNHH Tu van dau tu xay dung va - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý công trình xây lắp điện

Cong ty TNHH Doowon Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý công trình xây lắp điện (gấp)

Cong ty TNHH Doowon Viet Nam - Bắc Ninh

nhân viên kinh doanh dự án thi công xây lắp điện

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh dự án thi công xây lắp điện

Hà Nội

công nhân xây lắp điện lành nghề

Nam Định

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Thi Công Xây Lắp Điện

Hà Đông

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN THI CÔNG XÂY LẮP ĐIỆN

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Thi Công Xây Lắp Điện

Hà Đông

Xây dựng - Nhân Viên Lắp Đặt Điện Nước

Cong ty TNHH MTV Xay dung va Co Dien Hoa - Huế

Nhân viên kinh doanh Ban Thiết bị và xây lắp Điện

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh Ban Thiết bị và xây lắp Điện

Hà Nội

Xây dựng - Công Nhân Lắp Đặt Trạm Bts

Cong ty CP Xay lap va Thuong mai COMA25 - Hà Nội

Kế toán công nợ (mảng xây dựng - xây lắp)

Xi nghiep xay lap so 3 - Chi nhanh Tong - Hà Nội

Công nhân xây lắp

Cong ty TNHH Thuong Mai Ky Thuat Co va Dien - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân xây lắp

Cong ty TNHH Thuong Mai Ky Thuat Co va Dien - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>