153  

việc làm cong ty xay dung tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cong ty co phan thuong mai Song Hong Thu Do - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kiến Trúc Sư

Cong ty co phan thuong mai Song Hong Thu Do - Vĩnh Phúc

Giám Đốc Kinh Doanh Máy Xây Dựng

Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Kỹ Thuật Xây Dựng

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng

Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật Xây Dựng (Làm Việc Tại Đại Lải, Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc - 25.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (Làm Việc Tại Đại Lải, Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (Làm Việc Tại Đại Lải, Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Xây Dựng

Vĩnh Phúc - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giao Thông Kỹ Sư Xây Dựng

Vĩnh Phúc

Tuyển dụng nhân viên bàn,bar,thu ngân

Cty Co Phan Xay Dung va phat trien ha tang - Vĩnh Yên

ESVN] Nhân viên kinh doanh hàng tiêu dùng khu vực Vĩnh Phúc

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Làm Việc Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Cán Bộ Giám Sát Thi Công Thô ( Làm việc Tại Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc )

Cong Ty CP Dau Tu Hung Vuong - Vĩnh Phúc

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc

Cán Bộ Giám Sát Thi Công Thô ( Làm việc Tại Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc )

Vĩnh Phúc - 500-700 $ một tháng

Cán Bộ Giám Sát Thi Công Thô ( Làm việc Tại Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc )

Vĩnh Phúc

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>