182  

việc làm cong ty xay dung tại Hà Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư xây dựng điện

Cong ty CP Xay Dung SAS - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán xây dựng

Cong ty CP Xay Dung SAS - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng điện

Cong ty CP Xay Dung SAS - Hà Nam

Kỹ sư xây dựng

Cong ty Co phan Xi mang Xuan Thanh - Hà Nam

KỸ SƯ XÂY DỰNG

Hà Nam - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

100 Kỹ thuật xây dưng mỏ Lương 12 - 15 triệu KV phía Bắc

Cao Bằng - Hà Nam - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí chế tạo

Cong ty Co phan co khi lap may LILAMA - Hà Nam

Công nhân nữ

Cong Ty TNHH Finetek Viet Nam - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Xi mang Xuan Thanh - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật

Cong ty CP Dich vu cong nghiep Lilama 69-3 - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Thợ điện công nghiệp

Hà Nam

Công Nhân Cơ Khí

Hà Nam

Trưởng Phòng Hcns Công Ty Đá Xd Hà Nam

Hà Nam

Nhân viên bán hàng

Cong ty co phan phat trien cong nghe xay dung - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên làm hồ sơ thầu

Cong ty CP Xay Dung SAS - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên làm hồ sơ thầu 08

Cong ty CP Xay Dung SAS - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH MTV tu van dau tu va xay - Hà Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH MTV tu van dau tu va xay - Hà Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Thu Mua Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH MTV tu van dau tu va xay - Hà Nam

Nhân viên Marketing

Cong ty Co phan DT-XD-TM Ha Nam - Hà Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>