59  

việc làm cong ty xay dung tại Bạc Liêu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư xây dựng - kỹ sư cầu đường 09

CONG TY CO PHAN DAU TU THIEN VIET - Bạc Liêu

Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Khu Vực Phía Nam

Bạc Liêu

Kế toán công trình 09

CONG TY CO PHAN DAU TU THIEN VIET - Bạc Liêu

Cán Bộ Kỹ Thuật Thi Công

Bạc Liêu

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thủy Lợi, Giao Thông

Trà Vinh - Bạc Liêu

Kỹ Sư Thủy Lợi 26

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Bạc Liêu

Kinh doanh - Fpt Telecom Bạc Liêu Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Bạc Liêu - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quảng Bá Kỹ Thuật - Khu Vực Miền Tây 09

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep HP - Bạc Liêu

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Bạc Liêu Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh - Khu Vực Miền Tây 28

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep HP - Bạc Liêu

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyên Nhân Viên Kinh Doanh Các Tỉnh Miền Tây (Tuyển Gấp)

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Bạc Liêu

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyên Nhân Viên Kinh Doanh Các Tỉnh Miền Tây

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Bạc Liêu

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Vùng Kinh Doanh Quản Lý Khu Vực Miền Tây

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Bạc Liêu

Bạc Liêu - Kiểm soát viên KTNQ, tổ trưởng Khách hàng

Bạc Liêu

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Miền Tây Nam Bộ

Bạc Liêu

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Tây

Bạc Liêu

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi nhánh FPT Bạc Liêu 15

FPT Telecom - Bạc Liêu

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi nhánh FPT Bạc Liêu

FPT Telecom - Bạc Liêu

Đại Diện Tiêu Thụ II (Nam Bộ)

Bạc Liêu

Điều tra viên/Chuyên viên An ninh

Bạc Liêu

trang:     1 | 2 | 3    >>