1011  

việc làm cong ty viet nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ thuật viên (Công ty Nhật - Hưng Yên)

Hưng Yên - 300-400 $ một tháng

Kỹ thuật viên (Công ty Nhật - Hưng Yên)

Hưng Yên - 300-400 $ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật (công Ty Nhật - Hưng Yên)

Hưng Yên - 300-400 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty CP Phat Trien TUNA Viet Nam - Hưng Yên - 12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Furushima Viet Nam - Hưng Yên

Biên phiên dịch tiếng Nhật

CONG TY TNHH FANCY CREATION VIET NAM - Hưng Yên

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH Kosaka Viet Nam - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Musashi Auto Parts Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên Quản lý kho và xuất nhập khẩu biết tiếng Nhật N3

Cong ty TNHH Kosaka Viet Nam - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Shiogai Seiki Viet Nam - Chi Nhanh - Hưng Yên

Trưởng phòng quản lý sản xuất tiếng Nhật

Cong ty TNHH OSPower Viet Nam - Hưng Yên

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH FURUSHIMA Viet Nam - Hưng Yên

02 kế Toán, 03 phiên dich tiếng Nhật, 03 phiên dịch tiếng Trung

FURUSHIMA VIET NAM - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cử nhân tiếng Nhật 18

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật (MAP)

Cong ty san xuat va Thuong Mai Missusi - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty CP Nhan Loi - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng nhật

Cong ty TNHH Furushima Vet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Tri-Wall Vina Co.,Ltd - Hưng Yên - 500 $ một tháng

Nhân viên Xuất nhập khẩu(Anh, Nhật, trung)

Cong ty CP san xuat ket cau thep Thanh Long - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>