560  

việc làm cong ty viet nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Nhật tuyển Biên phiên dịch

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Giảng Dạy Tiếng Nhật

Hưng Yên

HY] 03 Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ($450-$500)

Hưng Yên - 450-500 $ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật

Hưng Yên

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật N2

Hà Nội - Hưng Yên

HY] Nhân Viên Phòng Sản Xuất Tiếng Anh/nhật Tốt ($450-$550)

Hưng Yên - 450-550 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Engineering and Production Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật kiêm Tổng Vụ (Hưng Yên - Hà Nội)

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật-Lương hấp dẫn

Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (HƯNG YÊN)

Hưng Yên

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hà Nội - Hưng Yên

Production Control Manager/ Supervisor (Tiếng Nhật - Hưng Yên)

Hưng Yên

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất (Nữ - Hưng Yên)

Hưng Yên

Tuyển phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>