979  

việc làm cong ty viet nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

ID286-HN] [CỰC GẤP] [HƯNG YÊN] Kế toán tổng vụ công ty Nhật

Hưng Yên - 9.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển Biên phiên dịch

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật (CTV dạy học tại trường ĐH Nông nghiệp)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Nhân Viên Biết Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-16.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (biết Tiếng Nhật)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Việc làm P70] Biên phiên dịch phòng QA, tiếng Nhật N3

Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Engineering and Production Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

NV Hành Chính Nhân Sự Sử Dụng Tiếng Nhật

Hưng Yên

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật (CTV dạy học tại trường ĐH Nông nghiệp)

Hà Nội - Hưng Yên

(Gấp) Trợ lý văn phòng (Tiếng Nhật)

Hưng Yên - 800-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>