970  

việc làm cong ty viet nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kiểm Tra Sản Phẩm (Tiếng Nhật/Tiếng Việt)

Hưng Yên

Nhân Viên Kiểm Tra Sản Phẩm (Tiếng Nhật/Tiếng Việt)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Công Ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Schlemmer Việt Nam Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Quản Lý Kinh Doanh cho Công Ty Nhật ở Hưng Yên (Lương 500$~1500$)

Hưng Yên - 500-1.500 $ một tháng

Công ty Nhật Bản tuyển trưởng phòng thiết bị

Hưng Yên - 800 $ một tháng

Công Ty TNHH World Mold Tech tuyển phiên dịch tiếng nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung-anh-việt

Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật (Hưng Yên)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Trợ lý văn phòng (Tiếng Nhật)

Hưng Yên - 700-1.000 $ một tháng

HY] Trưởng Nhóm Tuyển Dụng và Đào Tạo Biết Tiếng Nhật($600-$900)

Hưng Yên - 600-900 $ một tháng

HY] Nhân Viên Sản Xuất-nữ Biết Tiếng Nhật ($400-$800)

Hưng Yên - 400-800 $ một tháng

HY] Trưởng Nhóm Hành Chính Biết Tiếng Nhật ($600-$900)

Hưng Yên - 600-900 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật (Hưng Yên)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>