37  

việc làm cong ty viet my tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân

Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thị trường khu vực Thái Bình

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI Q&G VIET NAM - Thái Bình - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Khu Vực Hà Nội, Thái Bình

CONG TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI Q&G VIET - Hà Nội - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh

Cong ty son Jymec Viet Nam - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Vicom Thái Bình

Cong ty TNHH Nguyen Van Loc - Thái Bình

Chuyên viên tư vấn bán hàng, quản lý, kế toán

Cong ty TNHH LG - Vina Cosmetics - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Vicom Thái Bình

Cong ty TNHH Nguyen Van Loc - Thái Bình

Nhân Viên Bán Hàng Tại Vicom Thái Bình

Cong ty TNHH Nguyen Van Loc - Thái Bình

Chuyên viên quan hệ khách hàng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Thanh Long HD - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thanh Long HD - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH may mac VJONE - Thái Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH may mac VJONE - Thái Bình

Nhân viên kỹ thuật

Tat ca Muc luong - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Thái Bình

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Thái Bình

Kỹ Sư Cơ Làm Việc Tại Dự Án Nhiệt Điện Thái Bình

Thái Bình - 500 $ một tháng

Nhân viên xuất hàng

Tat ca Muc luong - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất hàng

Tat ca Muc luong - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch

Tat ca Muc luong - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kế hoạch

Tat ca Muc luong - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>