Việc làm cong ty viet my tại Thái Bình

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 15 trong 15 việc làm  

Nhân Viên Kiểm Soát Trưng Bày (Tại Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng)

Tieng Viet - Hải Phòng - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Chất Lượng

Thái Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Thái Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tín Dụng

Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm tín dụng ngân hàng (Thanh Hóa, Thái Bình, Ninh Bình)

Ninh Bình - Thái Bình

Tuyển dụng Nhân viên bán hàng

Thái Bình - Bình Dương - 4.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện - điện tử Kỹ sư điện - điện tử

Thái Bình

Kỹ sư điện - điện tử Kỹ sư điện - điện tử

Thái Bình

Kế toán Thuế Kế toán Thuế

Thái Bình

Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Nhật) Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Kế toán Thuế Kế toán Thuế

Thái Bình

Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Nhật) Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Thợ Sơn

Thái Bình

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Thái Bình

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình

Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng