53  

việc làm cong ty viet my tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lái xe văn phòng công ty nước ngoài 10

Cong ty CP DT TM DV LT Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Trị Viên Tập Sự

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Tổ Trưởng Chuyền May

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

NV Phòng Kế Hoạch & Dịch Vụ Khách Hàng (CSP)

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Nhân viên phòng nhân sự

CONG TY TNHH TV & TM- DV THANH THANH DAT - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Hà Nội, Thái Bình

Cong Ty Co Phan Dau Tu Kim Long - Hà Nội - Thái Bình

TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN 21

Cong Ty TNHH duoc Truong An - Thái Bình

QUẢN TRỊ KINH DOANH 21

Cong Ty TNHH duoc Truong An - Thái Bình

Nhân viên xuất nhập khẩu ngành may 15

Cong ty may lien doanh Plummy - Thái Bình

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Tu Van Thuong Mai Dich Vu Thanh - Thái Bình

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty TNHH Tu Van Thuong Mai Dich Vu Thanh - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Thái Bình

Nhân Viên Thiết Kế 2D,3D

Cong Ty TNHH DV Va DL De Vuong - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH TM&DV Thanh Thanh Dat - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Nhân Viên Kinh Doanh

Nam Định - Thái Bình

Nhân Viên Kinh Doanh - Hà Nội, Thái Bình

Hà Nội - Thái Bình - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy Sản Xuất Thạch Rau Câu

Ninh Bình - Thái Bình

Senior Merchandise Manager

Thái Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>