45  

việc làm cong ty viet my tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư công nghiệp (IE)

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Thợ sửa máy may công nghiệp

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It Lập Trình Php, Wordpress

Cong ty Co Phan Du Lich Viet Bay - Thái Bình

Cộng Tác Viên, Thời Gian Tự Do, Thu Nhập Cao

Thái Bình

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

NV Phòng Kế Hoạch & Dịch Vụ Khách Hàng (CSP)

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Quản trị viên tập sự

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Nhân viên kỹ thuật chuyền

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Tổ trưởng quản lý chuyền may

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Tổ trưởng chuyền may

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Giám sát sản xuất (may)

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Chief Garment Technologist

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Technical Manager

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Nhân viên kỹ thuật chuyền may

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Giáo viên dạy may

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Nhân viên xuất nhập khẩu

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Production Manager

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Nhân viên thiết kế mẫu

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Tổ trưởng bộ phận thêu

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Phó Phòng Kỹ Thuật (Chuyên Ngành Tự Động Hóa)

Cong ty Co phan Vital - Thái Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>