130  

việc làm cong ty viet my tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư công nghiệp (IE)

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Thợ sửa máy may công nghiệp

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh (Hcm)

Thái Bình - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh và cộng tác viên

Thái Bình

Nhân Viên Sửa Máy May Công Nghiệp

Thái Bình

Cộng Tác Viên, Thời Gian Tự Do, Thu Nhập Cao

Thái Bình

Chuyên Viên Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin

Thái Bình

Trưởng Phòng Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin

Thái Bình

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Thái Bình

Chuyên Viên Sản Xuất

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Quản Trị Viên Tập Sự

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

NV Phòng Kế Hoạch & Dịch Vụ Khách Hàng (CSP)

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Giáo Viên Dạy May

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Nhân Viên Thí Nghiệm

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Tổ Trưởng Chuyền May

Cong Ty TNHH TAV (May Viet My) - Thái Bình

Giám sát sản xuất (may)

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Tổ trưởng bộ phận thêu

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Technical Manager

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>