99  

việc làm cong ty viet my tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển công nhân cơ khí - xây dựng

Cong ty CP Cong nghiep Viet My - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp công nhân cơ khí - xây dựng

Cong ty CP Cong nghiep Viet My - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong ty co phan cong nghiep Viet - My - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán công nợ

Cong ty TNHH DTXD va TM Ngai Cau - Bắc Ninh

Trợ Lý Công Nghệ (Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Công Nhân

Bắc Ninh

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Ninh

Đốc Công Xưởng Đồng - Sơn

Hà Nội - Bắc Ninh

Đốc Công Xưởng Đồng - Sơn

Hà Nội - Bắc Ninh

Công ty Sunway Vina Labels tuyển dụng nhân viên tiếng Hàn, tiếng Nhật

Bắc Ninh

Nhân viên kế toán

Cong ty co phan cong nghiep Viet - My - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong ty co phan cong nghiep Viet - My - Bắc Ninh

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Cong ty co phan cong nghiep Viet - My - Bắc Ninh

Tuyển quản đốc nhà máy

Cong ty co phan cong nghiep Viet - My - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP Cong nghiep Viet My - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư xây dựng

Cong ty co phan cong nghiep Viet - My - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

Cong ty CP Cong nghiep Viet My - Bắc Ninh

Nhân viên quản trị web, SEO web

Cong ty CP Cong nghiep Viet My - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật chuyền

TAV Limited (May Viet My) - Bắc Ninh

Giáo viên dạy may

TAV Limited (May Viet My) - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>