133  

việc làm cong ty viet my tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Mộc Mỹ Thuật

Bắc Ninh

Kỹ sư máy móc (sản xuất gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ)

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư máy (sx gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ)

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Nghệ Nhân, Công Nhân Mộc Kỹ Thuật

Bắc Ninh

Trợ Lý Công Nghệ( Lương Hấp Dẫn)

Bắc Ninh

Cộng tác viên kinh doanh Cơ Điện 07

Hà Nội - Bắc Ninh

Xây dựng - Nhân Viên Phân Phối Sơn Mykolor Tại Bắc Ninh

Cong Ty TNHH Kuong My - Nha phan phoi son - Bắc Ninh

Nhân viên bộ phận sản xuất 31

Cong ty TNHH Vitech Viet Nam - Bắc Ninh

Accounting Staff

Cong ty TNHH Unigen Viet Nam Ha Noi - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư SMT 03

Cong ty TNHH Unigen Viet Nam Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh

Thực tập sinh- Logistics Staff 03

Cong ty TNHH Unigen Viet Nam Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư chế biến gỗ 28

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng chuyền sản xuất 27

Cong ty TNHH Unigen Viet Nam Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng chuyền sản xuất

Cong ty TNHH Unigen Viet Nam Ha Noi - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch cho các phòng ban

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch cho các phòng ban 26

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư chế biến gỗ ( kỹ thuật viên vận hành máy)

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên lái xe nâng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>