234  

việc làm cong ty van tai bien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Bằng Fc

Cong ty co phan Thep An Huy - Hải Phòng - 8.000.000₫ một tháng

Phóng Viên, Biên Tập Viên

Hải Phòng

Nhân Viên Biên Tập

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên

Hải Phòng - 4.000.000₫ một tháng

Jellyfish tuyển Nhân viên biên phiên dịch

Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Hải Phòng

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TRONG NHÀ MÁY - KCN VSIP, HẢI PHÒNG

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Trưởng Phòng KCS Công Ty TNHH Đóng Tàu Đại Dương

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Phòng

Trưởng Phòng KCS Công Ty TNHH Đóng Tàu Đại Dương

Hải Phòng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Trình Xây Dựng

Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiệp

Hải Phòng

Kỹ thuật viên Điện công nghiệp

Hải Phòng - 4.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiệp

Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiệp

Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiệp

Hải Phòng

Giám Sát Thi Công

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>