20  

việc làm cong ty tuan viet tại Quảng Bình

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Bình

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Cong Ty CP Hoa Viet - Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kỹ Thuật Lương 12Tr - 15Tr / Tháng

Tap Doan Than Khoang San Viet Nam - Quảng Nam - Quảng Bình - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Kỹ Thuật Lương 12Tr - 15Tr / Tháng

Tap Doan Than Khoang San Viet Nam - Quảng Nam - Quảng Bình - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc Trung tâm tài chính cộng đồng - Maritime Bank

Quảng Bình

Giám đốc Trung tâm tài chính cộng đồng - Maritime Bank

Quảng Bình

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH ĐỐI NGOẠI + XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI & HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Đồng Hới

Lái Xe Giao Hàng (tại Ba Đồn-quảng Bình)

Quảng Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng (tại Ba Đồn-quảng Bình)

Quảng Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sales Supervisor - Giám Sát Bán Hàng

Quảng Bình

TUYỂN TBP ẨM THỰC / FOOD & BEVERAGE MANAGER

Quảng Bình

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - khu vực miền Trung

Quảng Bình - Quảng Trị

Kiểm toán viên

Quảng Bình - Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Tat ca Muc luong - Quảng Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên mua hàng

Đồng Hới

Nhân viên mua hàng/ Purchasing Officer

Quảng Bình