629  

việc làm cong ty truong minh tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Đại lý Hải quan Song Minh trưởng phòng hành chính, nhân sự

Hải Phòng

Trưởng Phòng KCS Công Ty TNHH Đóng Tàu Đại Dương

Hải Phòng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân môi trường tại Hải Phòng

Tat ca Muc luong - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

01 Sales Tại Hồ Chí Minh, 01 Điều Hành Xe Tại Hải Phòng

Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

01 Sales Tại Hồ Chí Minh, 01 Điều Hành Xe Tại Hải Phòng

Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kỹ Thuật Mỏ Từ 12 - 15 Triệu

Tap Doan Cong Nghiep Than - Truong Cao Dang Nghe - Hải Phòng - Bắc Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Hải Phòng

hải Phòng] Công Nhân Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Nữ

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất, Nhân Viên Cơ Điện, Nhân Viên QA

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Công Trình Kiêm Kho

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Thi Công

Hải Phòng

Công Nhân Kỹ Thuật Khai Thác Mỏ

Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Công Nghệ

Hải Phòng

Công Nhân Sản Xuất

Hải Phòng - 4.200.000-5.000.000₫ một tháng

Đốc Công Quản Lý Xưởng

Hải Phòng

Cộng Tác Viên

Hải Phòng

Công Nhân Kỹ Thuật + Điều Hành Tháng 11/2013

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Điện Cơ Khí

Hải Phòng

Công Nhân Kỹ Thuật

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>