270  

việc làm cong ty tnhh thanh phat tại Bắc Ninh

  

Công ty TNHH MTV Đại lý Bảo hiểm Ngọc Phương

Cong ty TNHH MTV Dai ly Bao hiem Ngoc Phuong - Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GEODIS WILSON TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (KHO VẬN)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty TNHH Ar Tech Vina tuyển Kế toán

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH LEPUTAI VIỆT NAM TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh thành thao tiếng Trung 02

Cong ty TNHH SUNTEK Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên thao tác Thành Hình 18

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Thành Thạo Tiếng Hàn (lương 500usd - 1000 Usd, 2 Vị Trí)

Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên phòng phát triển 28

Cong ty TNHH ST VINA - Bắc Ninh

Nhân viên phòng phát triển

Cong ty TNHH ST VINA - Bắc Ninh

Trợ lý phát triển kinh doanh 25

Cong ty TNHH MTV Dai ly Bao hiem Ngoc Phuong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng phát triển 27

Cong ty TNHH KMG Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng phòng nghiên cứu phát triển 27

Cong ty TNHH Core Search - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng phát triển

Cong ty TNHH ST VINA - Bắc Ninh

Trưởng phòng makerting và phát triển thị trường

Cong ty TNHH Thuc pham Farina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng phát triển

Cong ty TNHH Hanshin Viet Nam ENC - Bắc Ninh

Nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phòng nghiên cứu phát triển 21

TNHH INTOPS Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng nghiên cứu phát triển

TNHH INTOPS Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>