245  

việc làm cong ty tnhh thanh phat tại Bắc Ninh

  

CÔNG TY TNHH GEODIS WILSON TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (KHO VẬN)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty TNHH Ar Tech Vina tuyển Kế toán

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty TNHH Ihara Manufacturing Việt Nam tuyển phiên dịch tiếng nhật

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh thành thạo Tiếng Trung

Cong ty TNHH kim khi va San pham nhua Tang - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh (thành thạo Tiếng Trung)

Cong ty TNHH kim khi va San pham nhua Tang - Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Bắc Ninh

Nhân viên phòng phát triển 28

Cong ty TNHH ST VINA - Bắc Ninh

Trợ lý phát triển kinh doanh 25

Cong ty TNHH MTV Dai ly Bao hiem Ngoc Phuong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng phát triển

Cong ty TNHH ST VINA - Bắc Ninh

Nhân viên phòng phát triển

Cong ty TNHH Hanshin Viet Nam ENC - Bắc Ninh

Nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng nghiên cứu phát triển 21

TNHH INTOPS Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiên Cứu - Phát Triển

Bắc Ninh

Nhân Viên DCC - Quản Lý Và Phát Hành Hệ Thống SOP (Tiếng Hoa)

Bắc Ninh

Chuyên Viên Phát Triển Dự Án

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may, hoàn thiện, in thêu. 26

Cong ty TNHH Maxturn Apparel - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Cong Ty TNHH Nha Nuoc MTV Co Khi Ha Noi - Bắc Ninh

Công ty V-Honest cần tuyển dụng gấp Tổ trưởng tổ hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty ABB cần tuyển Công nhân sản xuất Cơ khí/ Hóa học

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Quản lý xưởng sản xuất gia công cơ khí

Cong ty TNHH V-Honest - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>