21  

việc làm cong ty tnhh sao mai tại Tiền Giang

  

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU MUA 13

Cong ty TNHH Emivest Feedmill (TG) Viet Nam - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính

Cong TNHH Duoc Pham Cam Tu - Tiền Giang

Giám sát bán hàng

CONG TY TNHH MTV KIDO - Tiền Giang

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Tây

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Long An - Tiền Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Ninh Thuận, Long An, Tiền Giang

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Long An - Tiền Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Vận Hành - LƯƠNG CAO

Tiền Giang - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên It

Tiền Giang

Nhân Viên Bán Hàng - Khu Vực Cái Bè

Tiền Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Tiền Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Du Lịch

Mỹ Tho - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Tiền Giang

Biên / Phiên Dịch Tiếng Hoa

Tiền Giang

Trưởng Phòng Nhân Sự

Mỹ Tho

Nhân Viên Bán Hàng Tại Tiền Giang

Tiền Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Tiền Giang

Nhân Viên Qa

Tiền Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Tiền Giang

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tiền Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên / Phiên Dịch Tiếng Hàn

Tiền Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Ga (Tổng Vụ)

Tiền Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>