94  

việc làm cong ty tnhh sao mai tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Đại diện thương mại

Cong ty TNHH Phuc Ha - Thái Nguyên

Đại diện thương mại

Cong ty TNHH Viet Phap - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vệ sinh

Cong Ty TNHH Ky thuat lam sach va thuong mai - Thái Nguyên

Thợ thi công nước

Cong ty TNHH Xay Dung va Thuong Mai NKT Viet - Thái Nguyên

Công nhân biê't nô'i điện và uô'n ô'ng kẽm

Cong ty TNHH thuong mai ky thuat Ha An Dinh - Thái Nguyên

Công nhân đóng gói Trà Đại Gia tại Thái Nguyên

CONG TY TNHH THUONG MAI VA - Thái Nguyên

Công nhân cơ điện

Cong ty TNHH Thuong Mai va Dich Vu KIM THANH - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng thi công

Cong ty TNHH thuong mai ky thuat Ha An Dinh - Thái Nguyên

Công nhân

Cong ty TNHH thuong mai ky thuat Ha An Dinh - Thái Nguyên

Công nhân may Công nghiệp

Cong ty co phan dau tu va thuong mai TNG - Thái Nguyên - 3.000.000₫ một tháng

Thư Ký Công Trình

Thái Nguyên

Kỹ Sư Thi Công Điện ( Sử Dụng Tiếng Hàn)

Thái Nguyên

Tuyển Dụng Công Nhân Điện Tử

Thái Nguyên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HC THÁI NGUYÊN

Cong Ty TNHH Thuong Mai VHC - Thái Nguyên

TRƯỞNG CA SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HC THÁI NGUYÊN

Cong Ty TNHH Thuong Mai VHC - Thái Nguyên

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HC THÁI NGUYÊN

Cong Ty TNHH Thuong Mai VHC - Thái Nguyên

TRƯỞNG NGÀNH HÀNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HC THÁI NGUYÊN

Cong Ty TNHH Thuong Mai VHC - Thái Nguyên

TRƯỞNG BP BẢO HÀNH SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HC THÁI NGUYÊN

Cong Ty TNHH Thuong Mai VHC - Thái Nguyên

Trưởng sàn giải trí số/ict/điện tử/ điện lạnh/ gia dụng HC Thái Nguyên

Cong ty TNHH thuong mai VHC - Thái Nguyên

Tuyển Quản lý bán hàng tỉnh

Cong ty TNHH Thuong mai va Duoc pham Bao Chau - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>