29  

việc làm cong ty tnhh sao mai tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Đại diện thương mại khu vực Hòa Bình, Thái Nguyên

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Thái Nguyên - Hòa Bình - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán kho làm việc các các khu công nghiệp miền bắc

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng điện thoại/laptop,.. - VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật ICT --- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán bán hàng ICT---VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ kho cửa hàng ICT - VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại diện bán hàng thị trường Thái Nguyên

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000₫ một tháng

Giáo viên

Cong Ty TNHH MTV Thuong Mai Dich Vu Khoi Nghiep - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đại diện bán hàng Thái Nguyên

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh khu vực phía Bắc

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai Phuong Mai. - Thái Nguyên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hóa phân tích

CONG TY TNHH THUONG MAI PHU AN THINH - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Thái Nguyên, Việt Trì, Hòa Bình

Cong ty TNHH Thuong mai K&G Viet Nam - Thái Nguyên - Việt Trì

Luật/Pháp lý - 02 Nhân Viên Bộ Phận Pháp Lý

Cong Ty TNHH Samsung Electro- Mechanics Viet Nam - Thái Nguyên

Giám đốc chi nhánh Thái Nguyên

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Nguyên

Nhân Viên Thị Trường Chi Nhánh Thái Nguyên

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường Chi Nhánh Thái Nguyên

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường Chi Nhánh Thái Nguyên

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>