23  

việc làm cong ty tnhh minh duc tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân vận hành máy

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Công nhân nhà máy In

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Công nhân thao tác

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Máy Móc Thiết Bị

Cong ty TNHH Viet Ha - Vĩnh Phúc

Nhân viên quản lý thiết bị điện 26

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Nhân viên bộ phận tiền in. 26

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Tổ trưởng QC

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Nhân viên bộ phận tiền in

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Nhân viên văn phòng Kiêm phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Nhân viên văn phòng kiêm phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Phó giám đốc - Đấu giá viên

Cong ty luat TNHH Binh Minh - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc - Đấu giá viên

Cong ty luat TNHH Binh Minh - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Cong ty TNHH Xe buyt Daewoo Viet Nam - Vĩnh Yên

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Máy Móc Thiết Bị

Cong ty TNHH Viet Ha - Vĩnh Phúc

Tuyển nhân viên bảo vệ

Cong ty TNHH Dich Vu Bao Ve Dai Viet - Vĩnh Phúc - 2.060.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Anh

Cong ty TNHH KS Tech Vina - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2    >>