15  

việc làm cong ty tnhh minh duc tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám đốc mảng taxi

Cong ty TNHH TM Thien Phong - Thanh Cong Taxi - Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhân Sự

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Sửa Chữa, Lắp Đặt Điện Lạnh

Vĩnh Phúc

Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ

Vĩnh Phúc - 2.060.000₫ một tháng

Trưởng / Phó Phòng Kinh Doanh

Vĩnh Phúc

Tuyển Nhân Viên Nhân Sự

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Vĩnh Phúc

Luật Sư - Trợ Lý Luật Sư - Chuyên Viên Tư Vấn

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Phúc

Tổ Trưởng QC

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bộ Phận Tiền In

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc