4  

việc làm cong ty tnhh minh duc tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Đại diện thương mại khu vực Vĩnh Yên 04

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Vĩnh Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Thực Hành Cnc

Cong ty TNHH Viet Ha - Vĩnh Phúc

Nhân sự - Kế Toán Sản Xuất

Cong ty TNHH Viet Ha - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng