7  

việc làm cong ty tnhh minh duc tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Tuyển Gấp

Cong ty TNHH In Dien Tu Minh Duc - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng

Cong Ty TNHH Xay Dung & Thuong Mai Duc Minh - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

tnhh in dien tu minh duc - Vĩnh Phúc

Nhân viên vận hành máy bế hộp

Cong ty TNHH Bao Tien A Chau - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Kinh doanh Thuong mai Tan Nong Phat - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phân bón

Cong ty TNHH Kinh doanh Thuong mai Tan Nong Phat - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phân bón

Cong ty TNHH Kinh doanh Thuong mai Tan Nong Phat - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng