39  

việc làm cong ty tnhh minh duc tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân thao tác

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Công nhân vận hành máy

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Công nhân nhà máy In

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Quản lý sản xuất công đoạn đầu 24

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Quản lý sản xuất công đoạn cuối 24

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Vĩnh Phúc - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đóng Gói

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng QC

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Nhân viên Xuất - Nhập khẩu

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Nhân viên văn phòng kiêm phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng Kiêm phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH In dien tu Minh Duc - Vĩnh Phúc

Luật sư - Trợ lý luật sư - Chuyên viên tư vấn

Cong ty luat TNHH Binh Minh - Vĩnh Phúc

Phó giám đốc - Đấu giá viên

Cong ty luat TNHH Binh Minh - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc - Đấu giá viên

Cong ty luat TNHH Binh Minh - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý chất lượng 24

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH KS Tech Vina - Vĩnh Phúc

Tuyển nhân viên bảo vệ

Cong ty TNHH Dich Vu Bao Ve Dai Viet - Vĩnh Phúc - 2.060.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>