5  

việc làm cong ty tnhh minh duc tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH KS Tech Vina - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuâ't 07

Cong ty TNHH KS Tech Vina - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch - tổng vụ

Cong ty TNHH In Dien Tu Minh Duc - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Thực Hành Cnc

Cong ty TNHH Viet Ha - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng