11770  

việc làm cong ty son ha

  

Kỹ sư hóa có kinh nghiệm về công nghệ sơn hệ dung môi

Cong ty TNHH Dau tu va cong nghe Son Ichi - Bắc Ninh

Kỹ sư hóa công nghệ sơn hệ dung môi

Cong ty TNHH Dau tu va cong nghe Son Ichi - Bắc Ninh

Kỹ sư hóa công nghệ sơn hệ dung môi

Cong ty TNHH Dau tu va cong nghe Son Ichi - Bắc Ninh

Cộng tác viên phân phối sơn gỗ

Cong ty CP Son Nano Rhenocoll Viet Nam - Việt Nam

Cộng tác viên kinh doanh sơn nhà

Cong ty CP Son JYMEC Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh sơn

Cong ty CP Son JYMEC Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh sơn nhà Jymec 6/6

Cong ty CP Son JYMEC Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sơn làm tại Sóc Sơn

Cong ty CP Son Viet Han - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhăn sơn tại Sóc Sơn

Cong ty CP Son Viet Han - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhăn sơn tại Sóc Sơn

Cong ty CP Son Viet Han - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sơn làm tại Sóc Sơn

Cong ty CP Son Viet Han - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân làm việc tại Sóc Sơn

Cong ty CP Son Viet Han - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhăn sơn tại Sóc Sơn

Cong ty CP Son Viet Han - Việt Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân làm việc tại Sóc Sơn

Cong ty CP Son Viet Han - Việt Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sơn làm việc tại Sóc Sơn

Cong ty CP Son Viet Han - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân nhà máy - Sơn Hà

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh sơn nhà Jymec 4/4

Cong ty CP Son JYMEC Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đốc công Xưởng Đồng Sơn

Cong ty TNHH MTV Kinh doanh O to Thang Long - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn, sơn

Cong ty CP Cong nghiep ANDOR - Hà Nội

Công nhân pha mau, sản xuất sơn

Cong ty CPLD Dau tu va Phat trien Viet - - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>