5383  

việc làm cong ty san xuat son

  

Công nhân sản xuất đóng thùng sơn 26

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất chế biến sơn

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất chế biến sơn 20

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất chế biến sơn

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất sơn( LĐ phổ thông)

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất sơn 16

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân pha mau, sản xuất sơn

Cong ty CPLD Dau tu va Phat trien Viet - - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân pha mau, sản xuất sơn

Cong ty CPLD Dau tu va Phat trien Viet - - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Sơn - Thi Công Quảng Cáo

CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN T.M.C - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân sản xuất sơn

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất Sơn

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất Sơn

Hà Nội

Công ty TNHH Sản Xuất & Xuất Nhập Khẩu Giang Sơn - Tuyển Nhân Viên Giao Hàng

Hà Nội

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Sơn

CONG TY TNHH CONG NGHE SON MY - Bình Dương - 5.000.000₫ một tháng

Thợ sản xuất sơn 16

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ sản xuất sơn

Cong ty co phan phat trien Hai Trung Kim - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Hàn, Thợ Sơn Pu, Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH - TMDV TRI LUC VIET - Hà Nội

Kỹ thuật sản xuất sơn tường

Cong ty CP dau tu Dau khi Dai Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phòng Sản Xuất - Bộ Phận Sơn. (Mã: Ampa0315)

Cong Ty Honda Viet Nam - Vĩnh Phúc

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Sơn, Thợ Quảng Cáo, Thợ Mộc, Thợ Hàn

Cong ty TNHH - TMDV TRI LUC VIET - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>