12647  

việc làm cong ty san xuat son

  

Công Nhân sản xuất sơn, bột bả

Hang son ICTI - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân sản xuất sơn, bột bả 09

Hang son ICTI - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất sơn 28

Cong ty Co phan MITSU Viet Nam - Hà Nội

Công nhân sản xuất sơn

Cong ty Co phan MITSU Viet Nam - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Sơn

CONG TY TNHH KYMCO VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển Gấp: Công Nhân Sơn

> CONG TY TNHH WOOJEON & HANDAN VINA - Bắc Ninh

Công Nhân Sản Xuất Sơn

Hà Nội

Công Nhân Sản Xuất Sơn, Bột Bả

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất sơn Base

CONG TY CO PHAN LIEN DOANH SON HOANG GIA - Hà Nội

Nhân viên sản xuất sơn Base 15

Cong ty Co phan lien doanh Son Hoang Gia - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nón Sơn - Tuyển Kế Toán Và Kế Toán Kho

> CONG TY TNHH THOI TRANG NON SON - Tp Hồ Chí Minh

Nam kỹ sư sản xuất sơn Base

Hang son ICTI - Hà Nội

NAM Kỹ Sư Sản Xuất Sơn BASE

Hang son ICTI - Hà Nội

Trợ lý giám đốc sản xuất - sơn dầu

Son TOA Viet Nam - Bình Dương

Kỹ Sư Hoá sản xuất sơn PU

Hang son ICTI - Hà Nội

Giám sát sản xuất - Sơn Dầu

Son TOA Viet Nam - Bình Dương

Nhân Viên Bán Hàng Cho Ngành Sản Xuất Sơn Dầu, Sơn Nước, Mực In

Cong Ty TNHH Hoa Chat Thanh Phuong - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ thuật sản xuất sơn nước

Cong ty Co phan Dau Tu Dau Khi Dai Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật sản xuất sơn nước giỏi

Cong ty Co phan Dau Tu Dau Khi Dai Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật sản xuất sơn nước

Cong ty Co phan Dau Tu Dau Khi Dai Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>