4047  

việc làm cong ty san xuat son

  

Công nhân sản xuất mộc - cơ khí - sơn

Cong ty TNHH Nha Thu Do - Hà Nội

Công nhân sản xuất mộc - cơ khí - sơn 01

Cong ty TNHH Nha Thu Do - Hà Nội

Nam LĐPT sản xuất sơn

Cong ty TNHH MTV Son Moi Truong Viet Han - - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc sản xuất - sơn dầu

Son TOA Viet Nam - Bình Dương

Giám sát sản xuất - Sơn Dầu

Son TOA Viet Nam - Bình Dương

NAM Kỹ Sư Sản Xuất Sơn BASE

Hang son ICTI - Hà Nội

Kỹ Sư Hoá sản xuất sơn PU

Hang son ICTI - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tổ Trưởng Tổ Sơn Tĩnh Điện

Cong Ty TNHH Trang An V.E.M - Long An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Sơn Tĩnh Điện

Cong Ty TNHH Trang An V.E.M - Long An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Sơn

Cong ty Co phan Tinh Khoi - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nam Nhân Viên Kinh Doanh (sơn Rainbow)

Cong Ty TNHH Yung Chi Paint & Varnish MFG (Viet - Đồng Nai

Kỹ thuật sản xuất sơn tường

Cong ty CP Dau Tu Dau Khi Dai Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thủ Kho Sơn

Chi nhanh Giai Phong - Cong ty Co phan O - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Pha Màu Sơn

Cong ty Co phan Dau tu Hop Thanh Phat - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Sơn

Cong ty TNHH MTV SX TM DV PCCC Tuan Cuong - Tp Hồ Chí Minh

Thợ thi công sản xuất nội thất quảng cáo 16

Cong ty CP San xuat va xuat nhap khau My - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy sản xuất nhựa 23

Cong ty TNHH nhua Quan Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong Ty TNHH Hoa Chat Son Thang Long - Hà Nội

Công nhân đứng máy sản xuất nhựa

Cong ty TNHH nhua Quan Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau Vinh Thai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>