2700  

việc làm cong ty san xuat son

  

Công nhân pha mau, sản xuất sơn

Cong ty CPLD Dau tu va Phat trien Viet - - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất Sơn

Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Đông Phổ Thông + Thợ Mộc + Thợ Sơn Pu

CONG TY TNHH NOI THAT MO DUN - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Đông Phổ Thông: Thợ Mộc + Thợ Sơn Pu

CONG TY TNHH NOI THAT MO DUN - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Hàn, Thợ Sơn Pu, Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH - TMDV TRI LUC VIET - Hà Nội

Kỹ thuật sản xuất sơn tường

Cong ty CP dau tu Dau khi Dai Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Xưởng Sơn

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Long An

Nam Lđpt Sản Xuất Sơn

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Liệu Sản Xuất Sơn

Tp Hồ Chí Minh

Nam Lđpt Sản Xuất Sơn

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Sơn, Pha Chế Màu

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Kỹ Thuật Sản Xuất Sơn

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Liệu Sản Xuất Sơn

CAVARIA VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Liệu Sản Xuất Sơn

Tp Hồ Chí Minh

GÂP] Phiên dịch bộ phận sản xuất ở KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất - Tiếng Nhật N3 (Tiên Sơn - Bắc Ninh)

Bắc Ninh - 400-500 $ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong ty CP san xuat va thuong mai NEWPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy Sản Xuất Nhựa

Cong ty TNHH nhua Quan Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất

Cong ty TNHH Son Cong Nghiep- TeksolPaints - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy sản xuất nhựa

Cong ty TNHH nhua Quan Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>