21639  

việc làm cong ty san xuat giay

  

Công nhân sản xuất giày da

Cong ty co phan XNK va DVTM Hong Ha - Hà Nội

Công Nhân Công Nghệ Sản Xuất Bột Giấy Và Giấy

Tuyên Quang

Công Ty TNHH Sán Xuất Để Giày Kotec Tuyển Nhân Viên Lập Trình Máy CNc

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất giầy da

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất giầy da đi làm ngay

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất giầy da đi làm ngay

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Sản Xuất Giầy đi làm ngay

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất giầy

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Nam Nữ Sản Xuất Giày Da

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất Giầy

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất dây chuyền giầy

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất Giầy, Chuyền trưởng, Nhóm trưởng, Tổ trưởng

CTY TNHH SAN XUAT GIAY CHUNG JYE VN - Hải Dương

Giày da/Thuộc da - Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí Ngành Giày Da

Cong ty TNHH ISU VINA - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Qa / Qc Ngành Bao Bì Giấy

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Giày (Mqaa)

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Y M T Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Chuyền Sản Xuất

Cong Ty TNHH Y M T Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>