17575  

việc làm cong ty san xuat giay

  

Công Nhân Sản Xuất Bao Bì Giấy

Cong ty TNHH Cong Nghiep Bao Bi Cat Tuong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Sản Xuất Bao Bì Giấy

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân sản xuất giày da

Cong ty TNHH MTV Kim Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất Giầy, Chuyền trưởng, Nhóm trưởng, Tổ trưởng

CTY TNHH SAN XUAT GIAY CHUNG JYE VN - Hải Dương

Giày da/Thuộc da - Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng , Tổ Phó Chuyền Sản Xuất

CONG TY TNHH GIAY DONG VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Sản Xuất Bao Bì Giấy

CONG TY intBOX - BAO BI THONG MINH - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Giày (Mqaa)

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Y M T Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Chuyền Sản Xuất

Cong Ty TNHH Y M T Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Y M T Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Chuyền Sản Xuất

Cong Ty TNHH Y M T Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng Sản Xuất Xưởng Nhựa

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Bao Bì Giấy

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Vinh

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Sản Xuất Giấy

Cong Ty TNHH Ky Thuat Khoa Hoc Cong Nghe R&D - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất

CONG TY TNHH SX TM DV DA VA GIA DA - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>