27638  

việc làm cong ty san xuat giay

  

Công nhân nam nữ sản xuất giày da 11

Cong Ty TNHH MTV Giay Da Trung Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân sản xuất giày da

Cong Ty TNHH MTV Giay Da Trung Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân sản xuất giày da 25

Cong Ty TNHH MTV Giay Da Trung Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân nam nữ sản xuất giày da

Cong ty TNHH MTV Kim Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân nam nữ sản xuất giày da 26

Cong ty TNHH MTV Kim Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ đứng máy bế - Công ty in sản xuất bao bì giấy

Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 03 Phụ xe giao hàng,Công nhân Sản xuất Giấy ,văn phòng Phẩm

Đồng Bằng Sông Hồng - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển nam Nữ Công nhân Sản xuất Giấy ,văn phòng Phẩm , 03 Nv Giao Hàng

Đồng Bằng Sông Hồng - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển công nhân khâu sản xuất đế giày

Tp Hồ Chí Minh - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân khâu sản xuất bao bì giấy

Tp Hồ Chí Minh - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Ngành Giày

Cong Ty TNHH Giay Chingluh Viet Nam - Việt Nam

Tổ Trưởng Sản Xuất Giầy Da

CONG TY TNHH CAN SPORTS VIET NAM - Việt Nam

Cán Bộ Hiện Trường Sản Xuất (Chuyên Về Giày Da)

CONG TY TNHH CAN SPORTS VIET NAM - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Giày (Mqaa)

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng Sản Xuất Giầy Da

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH Zenuscase - Bình Dương

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Sinh Quản (Kế Hoạch Sản Xuất)

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Quản lý Xưởng Sản Xuất ( Nghành Giầy)

Cong ty TNHH HISON VINA - Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc nhà Máy sản xuất Giấy

Cong ty Co phan Song Da Dong Do - Đồng Nai

Quản lý xưởng sản xuất giày da

Cong ty TNHH Vinh Hoang - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>