47  

việc làm cong ty o kcn tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý bộ phận Gia Công 23

Cong ty TNHH CN Toyotaki Viet Nam - Vĩnh Phúc

Công nhân, kiểm hàng, tổ trưởng. 15

Eun-Sun Vina Embroidery Co.,Ltd - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh - biết tiếng Trung 28

CONG TY CO PHAN THUC NGHIEP LOI DAT - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng kế toán tổng hợp 25

Cong ty TNHH Tissue Linh An - Vĩnh Phúc

Nhân viên phòng Pháp chế 25

Cong ty TNHH Shinwon Ebenezer Viet Nam - Vĩnh Yên

Quản Lý Bộ Phận Đúc

Cong Ty TNHH CN Toyaotaki Viet Nam - Vĩnh Yên

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Bán Hàng

Cong ty TNHH Xe Buyt Daewoo Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên IT (CNTT)

Cong ty TNHH Xe Buyt Daewoo Viet Nam - Vĩnh Yên

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Co phan Dau tu thuong mai va dich - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>