53  

việc làm cong ty o kcn tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Tại Kcn Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.500.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Kcn Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Partron Vina - Vĩnh Phúc

Chuyên viên quan hệ lao động

Cong ty TNHH Power Logics Vina - Vĩnh Phúc

Nhân viên kinh doanh ô tô

Cong ty co phan o to Me Linh - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Cong ty co phan o to Me Linh - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung

Cong ty TNHH CN Toyotaki Viet Nam - Vĩnh Phúc

Ca trưởng bộ phận QC

Cong ty TNHH CN Toyotaki Viet Nam - Vĩnh Phúc

Phó phòng chất lượng

Cong ty TNHH cong nghiep dien tu Sanha Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Power Logics Vina - Vĩnh Phúc

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Power Logics Vina - Vĩnh Phúc

Nhân viên kế toán

Cong ty TNHH CN Toyotaki Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên phòng chất lượng (QC)

Cong ty TNHH Cong nghiep Dien tu Sanha Viet Nam - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Cong nghiep Dien tu Sanha Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên Điều độ vận chuyển

Cong ty EuroWindown - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Trung

Cong ty TNHH OSPower Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên phiên dịch

Cong ty TNHH Cong Nghiep Toan Hung Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH Nhua Dat Hoa Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Amo vina - Vĩnh Phúc

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự (Vĩnh Phúc)

Cong ty TNHH Nhua Dat Hoa - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>