40  

việc làm cong ty o kcn tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Power Logics Vina - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng QC

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Phiên dịch kiêm trợ lý phòng kinh doanh 02

Cong ty TNHH KTCN Kim Loi VN - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng QC 02

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên Kho

Cong ty TNHH Power Logics Vina - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Chadiostec Vina - Vĩnh Phúc

Nhân viên kỹ thuật thiết bị (SMD) 19

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên lái xe

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Kỹ thuật viên sản xuất 17

Cong ty TNHH Partron Vina - Vĩnh Phúc

Nhân viên kỹ thuật may mẫu tại Hà Nội, Vĩnh Phúc

Cong ty TNHH Vina KumYang - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật may tại Vĩnh Phúc, Hà Nội

Cong ty TNHH Vina KumYang - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân viên mua hàng nguyên vật liệu 15

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kỹ thuật sản Xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung

Cong ty TNHH CN Toyotaki Viet Nam - Vĩnh Phúc

Phó phòng chất lượng

Cong ty TNHH cong nghiep dien tu Sanha Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên kế toán

Cong ty TNHH CN Toyotaki Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên tiếng Trung

Cong ty TNHH OSPower Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên Điều độ vận chuyển

Cong ty EuroWindown - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự (Vĩnh Phúc)

Cong ty TNHH Nhua Dat Hoa - Vĩnh Phúc

Nhân viên hành chính

Vĩnh Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>