67  

việc làm cong ty o kcn tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Tại Kcn Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.500.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Kcn Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kỹ Thuật, Qc

Cong ty TNHH Prec Viet Nam - Vĩnh Phúc

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Kỹ Thuật, Qc

Cong ty TNHH Prec Viet Nam - Vĩnh Phúc

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Prec Viet Nam - Vĩnh Phúc

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Prec Viet Nam - Vĩnh Phúc

Công Nhân Kỹ Thuật, Qc

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy chế ống

Maruichi Sun Steel (Hanoi) Co., Ltd - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập trình CNC 12

Cong ty TNHH KTCN Kim Loi VN - Vĩnh Phúc

Nhân viên phòng mẫu 11

Cong ty TNHH Shinwon Ebenezer Viet Nam - Vĩnh Yên

Quản lý sản xuất 09

Cong ty TNHH BHFLEX Vina - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Hàn (Tuyển gấp)

Cong ty TNHH NS TECH. VINA - Vĩnh Phúc

Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế 04

Cong ty TNHH Bang Joo Electronics Viet Nam - Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiếng anh 03

Cong ty TNHH Bang Joo Electronics Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên phòng quản lý chất lượng 04

Cong ty TNHH cong nghiep dien tu Sanha Viet Nam - Vĩnh Phúc

Quản lý kỹ thuật 04

Cong ty TNHH cong nghiep dien tu Sanha Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Mua Hàng

Cong ty TNHH EXEDY Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH NS TECH. VINA - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Mua Hàng (Tiếng Hàn)

Cong Ty TNHH NS TECH. VINA - Vĩnh Phúc

Nhân viên mua hàng 02

Cong ty TNHH EXEDY Viet Nam - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>