17  

việc làm cong ty o kcn tại Quảng Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam

Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam

Tuyển gấp nhân viên bảo vệ làm việc ở Quảng Nam - Đà Nẵng

Dia chi Cong ty: - Đà Nẵng - Quảng Nam

Kế toán Trưởng

Cong ty Co phan SX-TM Huu Nghi Da Nang - Quảng Nam

Nhân Viên Hành Chính Tiếng Trung

Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Nghiệm

Quảng Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Vụ (Tiếng Nhật)

Quảng Nam

Nhân Viên Kinh Doanh: 2 Vị Trí

Đà Nẵng - Quảng Nam

Việt Hoa: tuyển 20 kỹ sư TS

Việt Linh - Quảng Nam - 11.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Cơ khí Chế tạo

Quảng Nam

Quản Lý Thiết Bị Sản Xuất

Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Điều Hành

Quảng Nam

Phó Phòng Kế Hoạch

Quảng Nam

Nhân Viên Bảo Vệ

Quảng Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Quảng Nam

Phó Phòng Chất Lượng

Quảng Nam

Trưởng Ca Quản Lý Sản Xuất/ Quản Lý Chất Lượng

Quảng Nam