30  

việc làm cong ty o kcn tại Quảng Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Quảng Nam

Công Nhân Lắp Ráp

Quảng Nam

Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam

Công Nhân Cơ Khí

Quảng Nam

Công Nhân Sơn

Quảng Nam

Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam

Quản Lý Thiết Bị Sản Xuất

Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán chi nhánh Nam Phước 11

Tap doan Tan A Dai Thanh - Quảng Nam

Kế toán chi nhánh Quảng Nam 11

Tap doan Tan A Dai Thanh - Quảng Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật

Quảng Nam

Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài

Quảng Nam

QN0215-009] QC LEADER

Quảng Nam - 10.000.000₫ một tháng

QN0215-007] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Quảng Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

QN0215-008] CAD OPERATOR

Quảng Nam - 6.000.000₫ một tháng

QN0215-009] QC LEADER

Quảng Nam - 10.000.000₫ một tháng

QN0215-007] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Quảng Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

QN0215-008] CAD OPERATOR

Quảng Nam - 6.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Quảng Nam

Giám Đốc Điều Hành

Quảng Nam

Chuyên Viên Kinh Doanh

Quảng Nam

trang:     1 | 2    >>