13  

việc làm cong ty o kcn tại Quảng Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

100 Công Nhân Kỹ Thuật Cao

Tam Kỳ

Công Nhân Kỹ Thuật Cao

Tam Kỳ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

100 Công Nhân Kỹ Thuật Cao

Tam Kỳ

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Sản Xuất Bột Mỳ

CN Uni - President Viet Nam Tai Quang Nam - Quảng Nam

Nhân Viên Sơ Đồ và Thủ Kho Nguyên Liệu

Đà Nẵng - Quảng Nam - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Hoàn Thành

Đà Nẵng - Quảng Nam

Nhân Viên Thiết Kế Giày

Rieker Vietnam Ltd. - Quảng Nam

Nhân Viên Thiết Kế Giày

Quảng Nam

Cán Bộ Phụ Trách Hoạt Động Phong Trào

Rieker Vietnam Ltd. - Quảng Nam

Phó Phòng Kinh Doanh

Quảng Nam

Production Supervisor

Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kiểm Phẩm

CN Uni - President Viet Nam Tai Quang Nam - Quảng Nam

Nhân viên kế toán tổng hợp

Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng