Việc làm cong ty o kcn tại Quảng Nam

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 56 việc làm  

Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam

Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Biết Tiếng Hàn

CONG TY TNHH MTV PANKO TAM THANG - Quảng Nam - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Biết Tiếng Hàn

CONG TY TNHH MTV PANKO TAM THANG - Quảng Nam - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn Tại Xưởng

CONG TY TNHH MTV PANKO TAM THANG - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Hàn

CONG TY TNHH MTV PANKO TAM THANG - Quảng Nam - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Hàn

CONG TY TNHH MTV PANKO TAM THANG - Quảng Nam - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH MTV PANKO TAM THANG - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

CONG TY TNHH MTV PANKO TAM THANG - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

CONG TY TNHH MTV PANKO TAM THANG - Quảng Nam - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho

Cong ty TNHH Det Luoi Hong Hai - Đà Nẵng - Quảng Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH Det Luoi Hong Hai - Đà Nẵng - Quảng Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Line Leader (Chuyền Trưởng)

CONG TY TNHH MOON CHANG VINA - Đà Nẵng - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH MTV PANKO TAM THANG - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Pháp Lý

Quảng Nam

Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Quảng Nam

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Quảng Nam

Phó Phòng Kế Hoạch

Quảng Nam

Nhân Viên Kiểm Soát Lỗi / Kiểm Soát Nội Bộ

Quảng Nam

Kỹ Sư Thiết Kế CAD CAM

Quảng Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>