17  

việc làm cong ty o kcn tại Quảng Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Sơn

Quảng Nam

Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam

Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam

Nhân viên cài đặt máy 18

Cong ty TNHH Groz-Beckert Viet Nam - Quảng Nam

Quản Lý Chất Lượng

Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái Xe

Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Cơ khí Chế tạo

Quảng Nam

Quản Lý Thiết Bị Sản Xuất

Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kế Hoạch

Quảng Nam

Giám Đốc Điều Hành

Quảng Nam

Nhân Viên Bảo Vệ

Quảng Nam

Phó Giám Đốc Điều Hành

Quảng Nam

Trưởng Ca Quản Lý Sản Xuất/ Quản Lý Chất Lượng

Quảng Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Quảng Nam

Phó Phòng Cơ Điện

Quảng Nam

Phó Phòng Chất Lượng

Quảng Nam

Tổng vụ

Quảng Nam - 600 $ một tháng