12  

việc làm cong ty o kcn tại Quảng Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dệt may - Kỹ Thuật Viên Làm Việc Tại Kcn Chu Lai, Quảng Nam

Cong ty TNHH Dacotex Da Nang - Quảng Nam

Dệt may - Kỹ Thuật Viên Làm Việc Tại Kcn Bắc Chu Lai

Cong ty TNHH Dacotex Da Nang - Quảng Nam

Dệt may - Kỹ Thuật Viên Làm Việc Tại Khu Công Nghiệp

Cong ty TNHH Dacotex Da Nang - Quảng Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh 16

CONG TY CP GIAY SAI GON MIEN TRUNG - Tp Hồ Chí Minh - Quảng Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thủ Kho 15

Cong Ty TNHH TMTH Tuan Viet - Tam Kỳ

Nhân Viên Thủ Kho

Cong Ty TNHH TMTH Tuan Viet - Tam Kỳ

Nhân Viên Thủ Kho

Quảng Nam - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Địa Bàn (Quảng Nam đến Quảng Trị)

Chi nhanh Biti's DA NANG - Quảng Nam - Quảng Trị

Thủ Kho

Quảng Nam - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng / Kế Toán Có Kinh Nghiệm (Tiếng Anh / Tiếng nhật)

Quảng Nam

Lao Động Phổ Thông

Quảng Nam

Trưởng Ca Quản Lý Sản Xuất/ Quản Lý Chất Lượng

Quảng Nam