18  

việc làm cong ty o kcn tại Quảng Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam

Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Cong ty CP Giay Sai Gon - Mien Trung - Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh NHGD

CONG TY TNHH MTV QUOC TE SON HA CHU LAI - Quảng Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Quảng Nam

Nhân Viên Cơ Khí

Quảng Nam

Phó Giám Đốc Điều Hành

Quảng Nam

Trưởng Ca Quản Lý Sản Xuất/ Quản Lý Chất Lượng

Quảng Nam

Trưởng Phòng - Phòng Hành Chính Nhân Sự

Quảng Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Quảng Nam

Nhân Viên Bảo Vệ

Quảng Nam

Phó Phòng Kế Hoạch

Quảng Nam

Phó Phòng Chất Lượng

Quảng Nam

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Quảng Nam

Giám Đốc Kinh Doanh NHGD

Quảng Nam

Nhân Viên Bảo Trì

Quảng Nam

Kỹ sư Cơ khí Chế tạo

Quảng Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kiểm Phẩm

CN Uni - President Viet Nam Tai Quang Nam - Quảng Nam