81  

việc làm cong ty o kcn tại Hà Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý nhà máy (KCN Đồng Văn 2-Hà Nam)

Hà Nam

Thợ sửa máy may công nghiệp

Cong ty Co phan dinh duong Hong Ha - Hà Nam

Công Nhân Cơ Khí - Hà Nam

Hà Nam - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng thí nghiệm

Cong ty TNHH Youme- Viet Nam - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại diện kinh doanh

Cong Ty Co Phan Dinh Duong Nong Nghiep Quoc Te - Hà Nam

Nhân viên văn phòng

CONG TY TNHH CU TECH VIET NAM - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

CONG TY TNHH CU TECH VIET NAM - Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

CONG TY TNHH CU TECH VIET NAM - Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng nhân sự

Cong ty TNHH Sam Kyoung Vina - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Sam Kyoung Vina - Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư

Cong ty TNHH Sam Kyoung Vina - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư

Cong ty TNHH Sam Kyoung Vina - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc xưởng sản xuất biết tiếng Hàn( nam)

Cong ty TNHH DK Viet Nam - Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc xưởng sản xuất biết tiếng Hàn

Cong ty TNHH DK Viet Nam - Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc xưởng sản xuất biết tiếng Hàn

Cong ty TNHH DK Viet Nam - Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan LecMax Viet Nam - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Dasan Vina - Hà Nam

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Dream Plastic - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng ca sản xuất 08

Cong ty Co phan GreenFeed Viet Nam - Hà Nam

Nhân viên phòng mua hàng 05

Cong ty TNHH Sam Kyoung Vina - Hà Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>