17  

việc làm cong ty o kcn tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý khu vực 08

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai Ben Thanh - Bến Tre

QUẢN LÝ KHU VỰC MIỀN TÂY A 27

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai Ben Thanh - Bến Tre

Quản Lý Khu Vực (ASM) 22

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai Ben Thanh - Bến Tre

Nhân Viên Văn Phòng

Bến Tre

Nhân Viên Kế Toán

Bến Tre

Kế Toán Trưởng

Bến Tre

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bến Tre

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Bến Tre

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Bến Tre

Dệt may - Merchandiser Senior

Alliance One Apparel Co., Ltd. - Bến Tre

Merchandiser Senior

Bến Tre

Quản Đốc Xưởng

Bến Tre

Quản Đốc Xưởng

Bến Tre

Nhân Viên Tổng Vụ

Bến Tre

Nhân Viên Tổng Vụ

Bến Tre

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Bến Tre

Phiên Dịch Tiếng Thái

Bến Tre