11  

việc làm cong ty o kcn tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Miền Tây (Mekong 1)

Bến Tre

Nhân Viên Phân Tích

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chief Accountant

Bến Tre

Thông Dịch Tiếng Hàn

Bến Tre

Trợ lý Phó tổng giám đốc 02

Viet World Co.,Ltd - Bến Tre

Nhân Viên Môi Trường

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Merchandising Manager 26

Alliance One Apparel - Bến Tre

Nhân Viên Dự Án

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Anh Văn

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn

Bến Tre

Merchandiser

Bến Tre