10  

việc làm cong ty o kcn tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dệt may - 組長 / Tổ Trưởng Chuyền May

Cong ty TNHH Leeshin International - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dệt may - 辦公室 / 助理 會中文 (槟椥)

Cong ty TNHH Leeshin International - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Vận Hành Máy

Cong ty CP Siam Brothers Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Thái

Bến Tre

Nhân Viên Bảo Vệ

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý tài liệu - DCC staff

Bến Tre

Nhân viên luật thực phẩm - Regulator

Bến Tre

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thủy Sản

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng

Bến Tre

Nhân Viên Sales Thuốc Thủy Sản

Bến Tre