8  

việc làm cong ty o kcn tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phòng nhân sự 13

Cong ty TNHH Unisoll Vina - Bến Tre

Giám Sát Bán Hàng Kênh Văn Phòng Phẩm Tại Các Tỉnh

Bến Tre

Tiên Phong: tuyển nam NVKD (ưu tiên ƯV mới ra trường)

Việt Linh - Bến Tre - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Vùng

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Tân

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nữ Lắp Ráp Điện Tử

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nữ Lắp Ráp Điện Tử

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

IT Manager

Bến Tre