9  

việc làm cong ty o kcn tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Import-export Staff (nhân Viên Xuất Nhập Khẩu)

Bến Tre

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường Thủy Sản

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thủy Sản

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Bến Tre

Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Anh)

Bến Tre

Giám Sát Bán Hàng Miền Tây ( Mekong 1)

Bến Tre

Nhân Viên Bảo Vệ, Vệ Sĩ

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Nam/nữ

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bảo Vệ / Vệ Sỹ / Giám Sát An Ninh

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng