23  

việc làm cong ty o kcn tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường

CONG TY TNHH THUY HOANG KIM - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

CONG TY TNHH THUY HOANG KIM - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường thủy sản

CONG TY TNHH THUY HOANG KIM - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường thủy sản

CONG TY TNHH THUY HOANG KIM - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh lĩnh vực thủy sản

CONG TY TNHH THUY HOANG KIM - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành thủy sản

CONG TY TNHH THUY HOANG KIM - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thủy sản

CONG TY TNHH THUY HOANG KIM - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếp tân

Cong ty TNHH Unisoll Vina - Bến Tre

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Unisoll Vina - Bến Tre - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Hiểm

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bến Tre

Nhân viên kĩ thuật

Viet World Co.,Ltd - Bến Tre

IT Manager

Bến Tre

Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Anh)

Bến Tre

Tài xế dấu D

Viet World Co.,Ltd - Bến Tre

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bến Tre - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh Văn Phòng Phẩm Tại Các Tỉnh

Bến Tre

Tiên Phong: tuyển nam NVKD (ưu tiên ƯV mới ra trường)

Việt Linh - Bến Tre - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Vùng

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>