19  

việc làm cong ty o kcn tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế toán tổng hợp

Cong ty Pungkook Ben Tre - Bến Tre

CSR/CR/compliance staff 13

Cong ty TNHH Unisoll Vina - Bến Tre

Csr / Cr / Compliance Staff

Bến Tre

Kế Toán Tổng Hợp (SL: 2 Người)

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT

Bến Tre - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bến Tre

Nhân Viên Điện, Điện Lạnh

Bến Tre

Nhân Viên Nhân Sự

Bến Tre

Csr / Cr / Compliance Staff

Bến Tre

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bến Tre

Nhân Viên Nhân Sự

Bến Tre

Nhân Viên Tổng Vụ

Bến Tre

Nhân Viên QA

Bến Tre

Nhân Viên Điều Hành Sản Xuất

Bến Tre

Nhân Viên Tổng Vụ

Bến Tre

NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG - HSE

Bến Tre

Tuyễn Lao Động Phổ Thông

Bến Tre - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ

Bến Tre - 2.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Các Tỉnh

Bến Tre