87  

việc làm cong ty o kcn tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo vệ - KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH Surteckariya Viet Nam - Bắc Giang

Công nhân lắp đặt cửa nhựa, cửa nhôm

Cong ty Co Phan Cong nghiep UNIPRO VIET NAM - Bắc Giang

Công nhân Đóng gói

Bắc Giang

Công Nhân QC

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Tuyển dụng công nhân cơ khí - chế tạo

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Giám sát vệ sinh Công nghiệp (Site Supervisor)

ADANA Vietnam - Bắc Giang

Tuyển dụng công nhân cơ khí - chế tạo

Ban nghien cuu phat trien nguon luc nong thon Viet - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ vệ sinh Công nghiệp - Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang

Công nhân cơ khí - chế tạo

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch 25

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Thu ngân

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Bắc Ninh - Bắc Giang

Thu ngân

Cong ty TNHH Dich Vu an uong Ba Sao - Bắc Giang

Nhân viên Quan hệ lao động (ẺR) 11

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch 10

Cong ty TNHH Kanegabo - Bắc Giang

Nhân viên chất lượng 09

Cong ty TNHH Dien tu Tesung - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>