Việc làm cong ty o kcn tại Bắc Giang

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 161 việc làm  

Chủ Quản Quản Lý Môi Trường Kcn

Bắc Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý An Toàn Kcn

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy

Bắc Giang

Công Nhân QC

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Trưởng Máy Bọc

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Kiêm Kiểm Soát Công Nợ

Bắc Giang

Công Nhân QC

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân QC

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân QC

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuâ't

Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Công Trình

Bắc Giang

Công Nhân QC

Bắc Giang

Công Nhân QC

Bắc Giang

Công Nhân QC

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Công Nhân

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Mạ

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Chủ Quản Phụ Trách Quản Lý Môi Trường

Cong ty TNHH Fugiang - Bắc Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kế Hoạch

CONG TY CP CA PHE HOA TAN TRUNG NGUYEN TAI - Bắc Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Vimark - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>