92  

việc làm cong ty o kcn tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân QC

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Trưởng phòng giám sát (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Trưởng phòng xuất nhập khẩu (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Trợ lý Hành chính 26

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên logistic (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Nhân viên DCC - Quản lý và phát hành hệ thống SOP (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Nhân viên tiến độ thu mua (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Nhân viên kế toán (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Trưởng/ phó phòng QA 01 (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Nhân viên IT (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Kỹ sư SQA (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Nhân viên tuyển dụng (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Nhân viên thu mua (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Phó phòng Sản xuất (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Phó phòng QA ( Tiếng Hàn) (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Tổ trưởng, tổ phó sản xuất (Bắc Giang)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>