80  

việc làm cong ty o kcn tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển công nhân gấp

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - Bắc Giang

Kỹ sư quản lý chất lượng / công nghệ

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Công Nhân QC

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh quốc tế biết Tiếng Anh

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên thu mua

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên hành chính - nhân sự

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên phòng kế hoạch

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Phiên dịch kỹ thuật

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH cong nghe Gloveland vina - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý thương vụ

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh quốc tế

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên chỉnh máy CNC

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hải quan

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên Nhân sự

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>