79  

việc làm cong ty o kcn tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân QC

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân PC

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân QC

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân QC

Bắc Giang

Công Nhân QC

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Bắc Giang

Công Nhân QC

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân QC

Bắc Giang

Kỹ Sư Công Nghệ - Số Lượng 05

Bắc Giang

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Phân Tích Hóa Học

Cong ty TNHH Surteckariya Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Vimark - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Fugiang - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh - Làm Thị Trường- Thu Nhập Cao, Ổn Định

CONG TY GIA LONG (TNHH) - Bắc Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bvtv

Cong ty CP Nong Nghiep HP - Bình Định - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật(về Lĩnh Vực Sản Xuất)

Bắc Giang

Nhân Viên Phân Tích Hóa Học

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch - Quản Lý Sản Xuất Tiếng Hàn

Bắc Giang

Trợ Lý Giám Đốc

Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>