115  

việc làm cong ty o kcn tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển công nhân gấp

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - Bắc Giang

Công nhân tạp vụ

Cong ty TNHh Vimark - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên công vụ

Cong ty TNHH Haem Vina - Bắc Giang

Kỹ sư quản lý chất lượng / công nghệ

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý phòng nghiên cứu và phát triển

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên marketting

Cong ty TNHh Vimark - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý phòng nghiên cứu và phát triển 30

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN MOA TECH - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN MOA TECH - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH bao bi YUYANG Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH bao bi YUYANG Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên chất lượng

Cong ty TNHH DYT VIET NAM - Bắc Giang

Nhân viên hành chính

Cong ty TNHh Vimark - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh quốc tế

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Trợ lý kinh doanh quốc tế 24

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch

Cong ty TNHH Thuc an Chan nuoi Dac Khu Hope - Bắc Giang

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH EMW Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH YU YANG Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật OEM 21

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật thiết kế khuôn 21

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>