113  

việc làm cong ty o kcn tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Thực Đơn - Kcn Bắc Giang

Bắc Giang

Phụ Bếp, Phục Vụ - Kcn Bắc Giang

Bắc Giang

Kỹ sư quản lý chất lượng / công nghệ

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân PC

Cong ty TNHH Surteckariya Viet Nam - Bắc Giang

Công nhân QC

Cong ty TNHH Surteckariya Viet Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật

Bắc Giang

Công nhân sản xuất

Bắc Giang

Công nhân hàn thiếc

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân

Bắc Giang

Công nhân sản xuất điện tử

Jeil-Tech Vina - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Trưởng Máy Đồng

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân QC

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân viên kế toán

CONG TY TNHH KIM LOAI CHINH XAC JINTU VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên nhân sự tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên điện

CONG TY TNHH KIM LOAI CHINH XAC JINTU VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán thuế

Cong ty TNHh Vimark - Bắc Giang

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Cong ty Co phan O to Truong Hai (THACO) - - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>