144  

việc làm cong ty o kcn tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo vệ - KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH Surteckariya Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin ( IT)

CTY TNHH DIEN TU RONGXIN (VIET NAM) - Bắc Giang

Công Nhân Kỹ Thuật Tiện

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Bắc Giang

Công Nhân Kiểm Tra Chất Lượng

Bắc Giang

Công Nhân Vận Hành Máy

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Công Trình

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân Sự Và Quản Lý Công Văn Tài Liệu

Bắc Giang

Công Nhân

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Giám sát vệ sinh Công nghiệp (Site Supervisor)

ADANA Vietnam - Bắc Giang

Tuyển dụng công nhân cơ khí - chế tạo

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí - chế tạo

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng công nhân cơ khí - chế tạo

Ban nghien cuu phat trien nguon luc nong thon Viet - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ vệ sinh Công nghiệp - Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang

Công nhân bọc cáp điện

Bắc Giang

Chuyên viên đối ngoại

Trung tam Dich vu KCN (Ban Quan ly cac KCN - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>