113  

việc làm cong ty o kcn tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH Surteckariya Viet Nam - Bắc Giang

Công nhân lắp đặt cửa nhựa, cửa nhôm

Cong ty Co Phan Cong nghiep UNIPRO VIET NAM - Bắc Giang

Công Nhân Cơ Khí

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí Tại Bắc Giang

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Điện

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân QC

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân

Bắc Giang

Nhân viên thu mua biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH TI NO Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng định mức

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong ty TNHH NICHIRIN VIET NAM - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Texon Vina - Bắc Giang

Nhân viên văn phòng kiêm phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH HAEM Vina - Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng trung 04

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Bao Bi Hao Nhue Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kho

Cong ty TNHH Kanegabo - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý kho

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>