92  

việc làm cong ty nuoc ngoai tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thư Ký Cho Người Nước Ngoài

Vĩnh Phúc

Thư Ký Cho Người Nước Ngoài

Vĩnh Phúc

Môi trường/Xử lý chất thải - Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Cong ty co phan thuong mai Song Hong Thu Do - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty co phan TTC - Vĩnh Phúc - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty co phan TTC - Vĩnh Phúc - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty co phan TTC - Vĩnh Phúc - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Chất Lượng

Cong ty dien tu IM - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Vĩnh Phúc

Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Vĩnh Phúc

Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Vĩnh Phúc

Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Vĩnh Phúc

Cộng Tác Viên

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Thiết Kế Mỹ Thuật Công Nghiệp (mũ Bảo Hiểm)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp

Vĩnh Phúc

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện các tỉnh Miền Bắc

Cong Ty Co Phan MERAP GROUP - Vĩnh Phúc

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện các tỉnh Miền Bắc

Cong Ty Co Phan MERAP GROUP - Vĩnh Phúc

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cong ty co phan thuong mai Song Hong Thu Do - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

CONG TY TNHH THAI VIET - Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Kiểm Soát Chất Lượng (qc)

Vĩnh Phúc

Senior Software Engineer

Hà Nội - Vĩnh Phúc - 700-1.500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>