40  

việc làm cong ty nuoc ngoai tại Tiền Giang

  

Ngoại ngữ - Giám Sát Thu Mua (Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Ngoại ngữ - Giám Sát Thu Mua

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

DNTN Vang Bac Da Quy Trung Hien TG - Mỹ Tho

Nhân viên công nghệ thông tin (CB - CL)

Quy Ho tro phu nu phat trien kinh te Tien - Tiền Giang

NV PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

CONG TY TNHH TONGWEI VN - Tiền Giang

Thủ kho lạnh 20

Cong Ty TNHH MTV Tran Han - Tiền Giang

Nhân Viên Hậu Cần Kinh Doanh

Cong Tty TNHH Dau an Honoroad VN - Tiền Giang

Chủ Quản Phòng Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Cong Tty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Kho vận/Vật tư - Giám Sát Thu Mua (Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Kho vận/Vật tư - Giám Sát Thu Mua

Cong ty TNHH Dau an Honoroad VN - Tiền Giang

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Canteen

Cong ty TNHH THIEN HA SHIDAX - Mỹ Tho - Long An

Nhân viên phiên dịch

Cong Ty TNHH Nhua Viet Hoa - Tiền Giang

Nhân viên phiên dịch Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Nhua Viet Hoa - Tiền Giang

Nhân viên QA

Cong ty TNHH tui xach Simone Tien Giang - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

CONG TY TNHH MTV KIDO - Tiền Giang

150 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (NAM -NỮ)

Tp Hồ Chí Minh - Tiền Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thủ Quỹ

Tiền Giang

Nhân Viên Nhân Sự

Tiền Giang

Thủ Quỹ Làm Việc Tại Tiền Giang

Tiền Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật vật tư, XNK, nhân sự

Tiền Giang

trang:     1 | 2    >>