67  

việc làm cong ty nuoc ngoai tại Tiền Giang

  

Ngoại ngữ - 华語與英文人員-Nhân Viên Văn Phòng (Thông Thạo Tiếng Trung, Anh)

Cong ty TNHH Pouyuen Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - Tiền Giang

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Ngoại ngữ - Nhân Viên Tổng Hợp Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược Tại Tiền Giang

CONG TY TNHH TUE LINH - Tiền Giang

Nhân viên thống kê

Cong ty TNHH DAECHANG VINA - Tiền Giang

Nhân Viên Nhân Sự Tiền Lương - Bảo Hiểm

Cong ty TNHH Green TG Vina - Tiền Giang - 300-500 $ một tháng

NHÂN VIÊN CAD

Cong ty TNHH Green TG Vina - Tiền Giang - 300-500 $ một tháng

Trưởng phòng tổ chức hành chánh

Cong ty CP CN TBCS Duhal - Tiền Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên QA

Cong ty TNHH HS VINA - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên COMPLIANCE (TECHINCAL)

Cong ty TNHH HS VINA - Tiền Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên IT

Cong ty TNHH HS VINA - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH HS VINA - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua

Cong ty TNHH HS VINA - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hoa

Cong ty TNHH Thep khong gi Quang Thuong Viet Nam - Tiền Giang

Nhân viên kế hoạch

Cong Ty TNHH MTV Tran Han - Tiền Giang

Nhân viên QA

Cong ty TNHH tui xach Simone Tien Giang - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Trưởng phòng tổ chức hành chánh 18

Cong ty CP CN TBCS Duhal - Tiền Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Merchandiser - Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Cong ty TNHH HS VINA - Mỹ Tho

trang:     1 | 2 | 3    >>