55  

việc làm cong ty nuoc ngoai tại Tiền Giang

  

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Ngoại ngữ - Nhân Viên Tổng Hợp Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược Tại Tiền Giang

CONG TY TNHH TUE LINH - Tiền Giang

Ngoại ngữ - Giám Sát Thu Mua

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Ngoại ngữ - Giám Sát Thu Mua (Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

DNTN Vang Bac Da Quy Trung Hien TG - Mỹ Tho

Nhân viên công nghệ thông tin (CB - CL)

Quy Ho tro phu nu phat trien kinh te Tien - Tiền Giang

NV PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

CONG TY TNHH TONGWEI VN - Tiền Giang

Phó Giám đốc Kinh doanh

Cong Ty CP SX-TM Bao bi Thanh Thanh Cong - Tp Hồ Chí Minh - Tiền Giang

Trình Dược Viên Tiền Giang 19

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tiền Giang

Kinh doanh - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

Nhân viên Bán hàng tại An Hữu, Tiền Giang 15

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Tai'an, Shandong - Tiền Giang

Nhân sự - Compliance (Nhân Viên Pháp Chế)

Cong ty TNHH HS VINA - Tiền Giang

Luật/Pháp lý - Compliance (Nhân Viên Pháp Chế)

Cong ty TNHH HS VINA - Tiền Giang

Nhân viên thu ngân - An Hữu, Tiền Giang 14

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Tiền Giang

Nhân viên Trang Trí tại An Hữu, Tiền Giang 14

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Tai'an, Shandong - Tiền Giang

Nhân viên thu mua - Tiếng Hoa 09

Cong ty TNHH TONGWEI Viet Nam - Tiền Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Trưởng Phòng Nhân Sự

Cong ty TNHH HS VINA - Tiền Giang

Dệt may - Trưởng Phòng Nhân Sự

Cong ty TNHH HS VINA - Tiền Giang

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Viên

Cong Ty TNHH Dau An Honoroad VN - Tiền Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>