41  

việc làm cong ty nuoc ngoai tại Phú Thọ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân may

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu Manh Linh - Phú Thọ

Nhân viên bán hàng công nghệ - bigc Việt Trì, Phú Thọ

Việt Trì

Nhân viên bán hàng công nghệ - bigc Việt Trì, Phú Thọ

Việt Trì

Nhân viên bán hàng công nghệ - bigc Việt Trì, Phú Thọ

Việt Trì

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Nam Định - Việt Trì

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu(Giỏi tiếng Anh)

Cong ty TNHH K-Tarp Vina - Phú Thọ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh doanh xuất nhập khẩu biết Tiếng Anh

Cong ty TNHH K-Tarp Vina - Phú Thọ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal (Viet Nam) - Phú Thọ

Nhân Viên Bảo Trì

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal (Viet Nam) - Phú Thọ

Trưởng Quầy Trung Tâm Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Trưởng Quầy Trung Tâm Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Trưởng Quầy Trung Tâm Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Lý

Cong ty CP Dau Tu Phu Hoang Gia - Phú Thọ

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử

Phú Thọ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua - Cung Ứng

Phú Thọ

Nhân Viên Thu Mua - Cung Ứng

Phú Thọ

Nhân Viên Điều Hành Tour

Phú Thọ - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Hành Tour

Phú Thọ - 8.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Marketing

Phú Thọ

Chuyên Viên Marketing

Phú Thọ

trang:     1 | 2 | 3    >>