11  

việc làm cong ty nuoc ngoai tại Gia Lai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế toán chi nhánh tại Gia Lai 02

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Gia Lai

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi

Cong ty TNHH An Vy Mien Nam - Gia Lai - Quảng Ngãi

Gđkd, NV Kinh Doanh, Nhân Viên Phòng Lab, Quản Lý Nhân Sự

Plây Ku - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Internet FPT Tại Gia Lai

Gia Lai

Kỹ Sư Hệ Thống Mạng Và Bảo Mật

Gia Lai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Gia Lai

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Gia Lai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng KV Gia Lai - Miền Trung

Gia Lai

Giám sát bán hàng KV Gia Lai - Miền Trung

Tan Hiep Phat Group - Gia Lai

Nhân viên Thị trường

Plây Ku

Administrative manager/ HR manager

Nhan Viet Co. Ltd. - Gia Lai - Đắc Lắc