1056  

việc làm cong ty nuoc ngoai tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Ngoại ngữ - Giáo Viên Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài

CONG TY TNHH VIETLG - Bình Dương - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên nấu ăn cho người nước ngoài

Cong Ty TNHH Bao Kien - Bình Dương

Nhân viên thu mua nước ngoài

Cong ty TNHH Sapai - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nấu ăn Cho Người Nước Ngoài

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nấu ăn Cho Người Nước Ngoài

Bình Dương

Giáo Viên Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Người Giúp Việc Nhà Làm Việc Tại Nước Ngoài

Bình Dương

Giúp Việc Nhà Cho Người Nước Ngoài

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Nước Ngoài

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện , nước 28

Cong Ty TNHH MTV Quang Huy Dat - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Go Bot Tai Van Nang - Bình Dương

Ngoại ngữ - Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH UNI - PRESIDENT Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên văn phòng - Ngoại ngữ tiếng anh

Cong ty TNHH SILSARANG - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Mua Hàng

Cong ty Co phan Giai phap Co Dien MES - Thủ Dầu Một

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Freight / Logistics) Tại Bình Dương

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh (Freight / Logistics) Tại Bình Dương

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Bình Dương

Ngoại ngữ - Trợ Lý Giám Đốc (Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Ngoại ngữ - Thư Ký Tổng Giám Đốc

Cong ty TNHH Hong Qiao Garment Accessories - Thủ Dầu Một - 10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Trợ Lý Phiên Dịch (Sản Xuất)

Cong ty TNHH Hong Qiao Garment Accessories - Thủ Dầu Một

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Thành Thạo Tiếng Hoa Hoặc Tiếng Anh)

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>