224  

việc làm cong ty nuoc ngoai tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Trợ lý kinh doanh hàng nước ngoài

Cong Ty TNHH TE AN Viet Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển CTV tư vấn du học và lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển CTV tư vấn du học và lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Vũng Tàu

Kỹ Sư Môi Trường, Xử Lý Nước

Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Nước

Bà Rịa - Vũng Tàu

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Quản Trị Viên Dự Nguồn (đối Tượng Du Hoc Sinh)

Hoa Sen Group - Bà Rịa - Vũng Tàu

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Global Vietnam Aluminium Company Limited - Bà Rịa - Vũng Tàu

Công nhân điện công trình

CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO VINA - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển Công Nhân

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.500.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân

Bà Rịa - Vũng Tàu - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Tác Viên Kinh Doanh Tại Vũng Tàu

Vũng Tàu - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Thiết Kế Đường Ống Công Nghệ

Vietnamworks' Client - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Thiết Kế Đường Ống Công Nghệ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên Phiên dịch

Vũng Tàu

Tuyển Kỹ Sư Công Trình / Trợ Lý Công Trình (gấp)

Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>