1408  

việc làm cong ty nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cộng tác viên Tiếng Nhật

Trung Tam Dao Tao Tieng Nhat - Hưng Yên

Nhân Viên Biết Tiếng Trung – Nhật

Cong Ty TNHH Fancy Creation Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH KPM Quoc Te - Hưng Yên

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong Ty TNHH World Mold Tech - Hưng Yên

Giáo viên dạy tiếng nhật

Cong Ty CP Phat Trien Dich Vu Cong Nghiep Chau - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng biết tiếng Nhật ガーメント工場の営業を募集します

Cong ty TNHH May Dai Huong - Hưng Yên

Biên phiên dịch tiếng Nhật

CONG TY TNHH FANCY CREATION VIET NAM - Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH FURUSHIMA Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên Quản lý kho và xuất nhập khẩu biết tiếng Nhật N3

Cong ty TNHH Kosaka Viet Nam - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng - tiếng Nhật

Cong ty TNHH May Dai Huong - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Musashi Auto Parts Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Tri-Wall Vina Co.,Ltd - Hưng Yên - 500 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung - Nhật

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Lamy - Hưng Yên

Trưởng phòng quản lý sản xuất tiếng Nhật

Cong ty TNHH OSPower Viet Nam - Hưng Yên

Trợ Lý Tiếng Nhật - Mức Lương 500$ ~ 1000$

Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Giao Tiếp Tốt Tiếng Nhật

Hưng Yên - 500-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Tiếng Nhật Phòng Nhân Sự (Hưng Yên)

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>