987  

việc làm cong ty nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư thiết kế, quản lý thi công (tiếng Nhật N3)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hưng Yên

Kỹ sư thiết kế, quản lý thi công ($1500, tiếng Nhật N3)

Hưng Yên - 1.500 $ một tháng

Công Ty TNHH World Mold Tech tuyển phiên dịch tiếng nhật

Hưng Yên

CÔNG TY NHẬT TUYỂN SUPERVISOR & KỸ SƯ ĐIỆN

Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật 24

Cong ty TNHH Cong nghiep Chinh xac Lien A Viet - Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật

Cong ty TNHH Cong nghiep Chinh xac Lien A Viet - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Furushima Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh tiếng Anh, Nhật

Cong ty TNHH Cong nghiep Chinh xac Lien A Viet - Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh tiếng Anh, Nhật 10

Cong ty TNHH Cong nghiep Chinh xac Lien A Viet - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch viên tiếng nhật 06

Cong ty TNHH Can Thep Viet Nga - Hưng Yên

Nhân viên hành chính nhân sự tiếng Nhật

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch viên tiếng nhật

Cong ty TNHH Can Thep Viet Nga - Hưng Yên

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật

Hải Dương - Hưng Yên

Nhân viên phòng Môi Trường, ATLĐ và Thiết bị (tiếng Nhật)

Hưng Yên - 400-600 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Hưng yên - Tiếng Nhật)

Hưng Yên

NHÂN VIÊN KINH DOANH TIẾNG ANH/ TIẾNG NHẬT

Hưng Yên

NV BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>