1361  

việc làm cong ty nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Quản Lý Kinh Doanh cho Công Ty Nhật ở Hưng Yên (Lương 500$~1500$)

Hưng Yên - 500-1.500 $ một tháng

Công Ty TNHH World Mold Tech tuyển phiên dịch tiếng nhật

Hưng Yên

CÔNG TY NHẬT TUYỂN SUPERVISOR & KỸ SƯ ĐIỆN

Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật Bản tuyển trưởng phòng thiết bị

Hưng Yên - 800 $ một tháng

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật (Hưng Yên)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH STM - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Hưng Yên

Nhân viên Thiết kế biết Tiếng Nhật

Hưng Yên

Trợ lý văn phòng (Tiếng Nhật)

Hưng Yên - 700-1.000 $ một tháng

NV Quản Lý SX Nữ Tiếng Nhật (400-800USD) KCN Thăng Long II, Hưng Yên

Hưng Yên

Leader Kho Vận Tiếng Nhật (500-850USD) KCN Thăng Long II Hưng Yên

Hưng Yên

Nhân Viên QA (400-800USD) Tiếng Nhật Khu CN Thăng Long II Hưng Yên

Hưng Yên

HY] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Biết Tiếng Nhật ($700-$1500)

Hưng Yên - 700-1.500 $ một tháng

HY] Trưởng Nhóm Hành Chính Biết Tiếng Nhật ($600-$900)

Hưng Yên - 600-900 $ một tháng

HY] Nhân Viên Sản Xuất-nữ Biết Tiếng Nhật ($400-$800)

Hưng Yên - 400-800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>