1726  

việc làm cong ty nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cộng tác viên Tiếng Nhật

Trung Tam Dao Tao Tieng Nhat - Hưng Yên

Kỹ thuật viên (Công ty Nhật - Hưng Yên)

Hưng Yên - 300-400 $ một tháng

Kỹ thuật viên (Công ty Nhật - Hưng Yên)

Hưng Yên - 300-400 $ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật (công Ty Nhật - Hưng Yên)

Hưng Yên - 300-400 $ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Hưng Yên

Cong ty TNHH Shiogai Seiki Viet Nam - Hưng Yên

Cử nhân tiếng Nhật 18

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Shiogai Seiki Viet Nam - Chi Nhanh - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty Co phan det may Nam Thanh - Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty CP Phat Trien TUNA Viet Nam - Hưng Yên - 12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Furushima Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty CP Nhan Loi - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật (MAP)

Cong ty san xuat va Thuong Mai Missusi - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng nhật

Cong ty TNHH Furushima Vet Nam - Hưng Yên

Nhân viên Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH San xuat Ket cau Thep Thanh Long - Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu(Anh, Nhật, Hàn)

Cong ty Co phan San xuat Ket cau Thep Thanh - Hưng Yên

Nhân viên Quản lý kho và xuất nhập khẩu biết tiếng Nhật N3

Cong ty TNHH Kosaka Viet Nam - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng - tiếng Nhật

Cong ty TNHH May Dai Huong - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung - Nhật

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Lamy - Hưng Yên

Trưởng phòng quản lý sản xuất tiếng Nhật

Cong ty TNHH OSPower Viet Nam - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>