1457  

việc làm cong ty nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CÔNG TY NHẬT TUYỂN SUPERVISOR & KỸ SƯ ĐIỆN

Hưng Yên

Công ty Nhật Bản tuyển trưởng phòng thiết bị

Hưng Yên - 800 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Biên phiên dịch

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

GẤP] Kế toán công ty Nhật

Hà Nội - Hưng Yên - 500 $ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật (CTV dạy học tại trường ĐH Nông nghiệp)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Nữ Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật ( 600$) Hưng Yên

Hưng Yên

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên

Biên/phiên Dịch Tiếng Nhật, Anh, Hàn, Trung

Hưng Yên

Nhân Viên QC ( Tiếng Anh + Tiếng Nhật)

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-16.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (biết Tiếng Nhật)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật Chuyên Ngành Xây Dựng

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Việc làm P70] Biên phiên dịch phòng QA, tiếng Nhật N3

Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Engineering and Production Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Việc làm P69] Engineering Staff tiếng Nhật (Purchasing Dept)

Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>