1980  

việc làm cong ty nhat tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Quản Lý Sản Xuất biết tiếng Nhật cho Công Ty Nhựa ở Hải Dương

Hải Dương - 12.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Nhựa cho Công Ty Nhật ở Hải Dương

Hải Dương - 8.000.000₫ một tháng

Công ty CP XNK Hải Dương tuyển giáo viên tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh - Phát Triển Thị Trường Sơn Việt Nhật

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI DAI VIET - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Phát Triển Thị Trường Sơn Việt Nhật

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI DAI VIET - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Phát Triển Thị Trường Sơn Việt Nhật

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI DAI VIET - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

04 Phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty Co phan Cong nghe RT - Hà Nội - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Nhật (1 Nam, 1 Nữ)

Hà Nội - Hải Dương - 600-700 $ một tháng

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (HẢI DƯƠNG)

Hải Dương

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (HẢI DƯƠNG)

Hải Dương

Cần Tuyển Giáo Viên Tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhật Khẩu

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Hải Dương

Trợ Lý Giám Đốc ( Tiếng Nhật )

Hải Dương

Tp Kế Hoạch Sản Xuất Biết Tiếng Nhật

Hải Dương - 1.000 $ một tháng

Việc làm H1378] Trợ lý - phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 400-600 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch (tiếng Nhật - Tiếng Anh)

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Phòng Quản Lý Chất Lượng Iso

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>