697  

việc làm cong ty nhat tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty CP XNK Hải Dương tuyển giáo viên tiếng Nhật

Hải Dương

Công ty Thanh Giang Conincon tuyển giáo viên tiếng Nhật

Hải Dương

Accountant biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM - Hải Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dien tu UMC Viet Nam - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH CKJ ViNa - Hải Dương

Tuyển gấp giáo viên tiếng Nhật

Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển nữ trợ lý cho trưởng phòng người Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển giáo viên tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 450-700 $ một tháng

Tuyển Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Accountant Biết Tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Hải Dương

H1149 ] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT BIẾT TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP

Hải Dương - 400-600 $ một tháng

Giám Sát Chất Lượng (Tiếng Anh hoặc Nhật)

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>