588  

việc làm cong ty nhat tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Thanh Giang Conincon tuyển giáo viên tiếng Nhật

Hải Dương

Giáo viên tiếng Nhật

Truong Nhat Ngu Kachimi - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật 30

Cong ty co phan quoc te ASAHI - Hải Dương - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giaó viên tiếng Nhật 09

Cong ty TNHH Tu van giao duc Hoang tri - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Nhật phòng sản xuất

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Nhật

Cong ty CP Giao duc va Dao tao Thai Duong - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH CKJ ViNa - Hải Dương

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Cong ty co phan quoc te ASAHI - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tếng Nhật khối sản xuất

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giaó viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Tu van giao duc Hoang tri - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Nhật (Japanese Interpreter)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Anh Trung Nhật (1000 usd)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Dương

Phiên dịch Anh Trung Nhật (1000 USD)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Dương

HD] Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Bất Tiếng Nhật ($600-$1000)

Hải Dương - 600-1.000 $ một tháng

HD] Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật ($300-$550)

Hải Dương - 300-550 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Nhật 02

MasterStreets Group - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

HD] Trợ Lý Quản Lý Môi Trường Biết Tiếng Nhật ($500-$800)

Hải Dương - 500-800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>