749  

việc làm cong ty nhat tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Thanh Giang Conincon tuyển giáo viên tiếng Nhật

Hải Dương

Giáo viên tiếng nhật

Cong ty CPTM phat trien Nhan Luc AEO - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Nhật

Cong ty CP Giao duc va Dao tao Thai Duong - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH CKJ ViNa - Hải Dương

Nhân sự - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

Cong ty co phan du lich va thuong mai Hoang - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH CKJ ViNa - Hải Dương

Nhân Viên Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên dịch Trung- Nhât hoặc Anh-Nhật

Hải Dương

Quản Lý Phòng QA/QC (2 Người - $500 - $700) - Tiếng Nhật Giao Tiếp

Hải Dương - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh/Nhật)

Hải Dương

Biên phiên dịch tiếng Nhật cho phòng kinh doanh

Namae Vina Electronics - Hải Dương

Nhân Viên Tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh/Nhật)

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên dịch Trung- Nhât hoặc Anh-Nhật

Hải Dương

QA/QC Manager (Tiếng Nhật)

Hải Dương - 800-1.200 $ một tháng

Tuyển Nhân viên tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>